nieuws

‘Sloop lege kantoren’

Geen categorie

Er moet een fonds komen voor het slopen van onbruikbare kantoren, adviseert het door het kabinet ingestelde Bouwteam “Door een sloop- en herstructureringsfonds op te richten, waarin investeerders, gemeenten en projectontwikkelaars geld storten, kunnen panden worden gesloopt en heeft de bouwsector meer werk.”

‘Sloop lege kantoren’

Bijna 15 procent van de kantoorruimte in Nederland staat leeg en de bouw zit in zwaar weer. De sector heeft een slecht imago en er is weinig vraag naar nieuwbouw, concludeert het Bouwteam. (Het Bouwteam, bestaat uit deskundigen en is door het kabinet ingesteld om adviezen te geven aan de bouwsector.)

Aan de slag

Een ander advies is dat de bedrijfstak zich meer moeten richten op het duurzamer maken van bestaande gebouwen. Volgens het rapport kunnen bouwbedrijven daar veel omzet uit halen.

Ook stelt het Bouwteam de opzet voor van een ‘Bouwcampus’, waarin gewerkt wordt aan vernieuwingen in de bouw. Ook moeten er meer huurwoningen voor middeninkomens worden gebouwd.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland wil graag met de adviezen aan de slag, maar zegt erbij dat de adviezen vooral effect hebben op de middellange termijn. Er zou volgens de brancheorganisatie ook gekeken moeten worden naar maatregelen die op de korte termijn effect hebben.

Reageer op dit artikel