nieuws

Nieuwe NAi geen Rotterdamse subsidie

Geen categorie

‘Dit advies doet pijn’ is het eerste hoofdstuk in het Cultuurplanadvies 2013-2016 van De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Vooral AVE, het instituut voor Architectuur, Vormgeving en E-cultuur, en Designplatform Rotterdam worden hard geraakt. Gezien het negatieve advies ontvangen zij waarschijnlijk geen subsidie. AIR, het IABR, het AFFR en de Designprijs Rotterdam kregen wel een positief advies.

Nieuwe NAi geen Rotterdamse subsidie

“Het budget voor het lopende cultuurplan bedraagt ruim 91 miljoen euro. Een verlaging van het cultuurplanbudget naar ruim 72 miljoen is een forse sprong. Niet zonder grote pijn kan het cultuurplanbudget zo worden ingekrompen. Om binnen het budget van 72,43 miljoen te blijven, moesten ingrijpende afwegingen worden gemaakt die vele instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen; geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod zal verdwijnen.” Dit staat op de site van het RRKC.

Hieronder een korte opsomming van de adviezen die het RRKC gaf aan de belangrijkste architectuur- en designinstellingen van Rotterdam. Kijk voor de volledige teksten op het Cultuurplanadvies 2013-2016

AVE (Stichting NIADEC)

“Het Instituut voor Architectuur, Vormgeving en E-cultuur is een door de rijksoverheid afgedwongen fusie van drie totaal verschillende landelijke instellingen (NAi, Premsela en Virtueel Platform, red.). Het beleidsplan dat nu voorligt, biedt niet het vertrouwen dat deze fusie zal slagen. Het plan mist precisie, het toont geen zelfreflectie. Het bij de gemeente ingediende onderdeel van dit plan is zo vaag dat niet positief kan worden geadviseerd over een cultuurplanbijdrage.”

Aangevraagd: € 150.000
Advies: Negatief

Designplatform Rotterdam

“De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur spreekt een negatief oordeel uit over de aanvraag van Designplatform Rotterdam, gelet op het wat statische en niet urgente karakter van de activiteiten van het Designplatform. De reikwijdte en uitstraling van deze activiteiten zijn beperkt. De onmiskenbaar aanwezige kwaliteit van de georganiseerde bijeenkomsten weegt niet op tegen het gebrek aan directe urgentie en een langetermijnvisie.”

Aangevraagd: € 85.000
Advies: Negatief

Designprijs Rotterdam

“Het gaat hier naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om de belangrijkste Nederlandse prijs voor design met een goede verhouding tussen landelijke en lokale uitstraling. De prijs sluit goed aan bij de behoefte van Rotterdam zich te profileren als stad van goede vormgeving, als stad met een aantrekkelijke infrastructuur en een goed klimaat voor de sector vormgeving.”

Aangevraagd: € 62.500
Advies: Positief € 50.000

Architectuur Film Festival Rotterdam

“De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt het Architectuur Film Festival Rotterdam positief. Het festival heeft een evenwichtige manier gevonden om belangstellenden, ook leken op die terreinen, te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van stedebouw en architectuur. Het niveau van de vertoonde films en de samenhang in de festivalprogramma’s acht de Raad goed en aansprekend.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet goede mogelijkheden voor het Architectuur Film Festival om inhoudelijke en zakelijke coalities aan te gaan met (Rotterdamse) instellingen en bedrijven in stedebouw en architectuur. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur doet de aanbeveling dat het festival zich voor wat betreft zulke coalities creatief opstelt. Ook doet de Raad de aanbeveling om de huidige formule te handhaven, samenwerking te zoeken, maar geen fusie na te streven.”

Aangevraagd: € 25.000
Advies: Positief € 25.000

Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)

“Het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) opereert de afgelopen jaren meer geconcentreerd dan in de vorige cultuurplanperiode. AIR spreidt zijn activiteiten goed over de volle breedte van het professionele veld, heeft aandacht voor beginnende bureaus en draagt positief bij aan het architectuurdebat in Rotterdam.”

Aangevraagd: € 470.000
Advies: Positief € 415.000

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

“De visie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, die op dit moment sterk gericht is op de ontwikkeling van de stad en op stedelijkheid wereldwijd, wordt in de cultuurplanaanvraag overtuigend gepresenteerd. Echter, de producties van de Biënnale, de tentoonstellingen en de omvangrijke publicaties die zij doet verschijnen, hebben eerder het karakter van de presentatie van ontwerpateliers dan een goed gedoseerde en vormgegeven informatie aan een algemeen, geïnteresseerd publiek. Daarmee presenteert de Biënnale zich vooral als een instelling voor vakgenoten.”

Aangevraagd: € 650.000
Advies: Positief € 400.000

Reageer op dit artikel