nieuws

Congres Architectuur en onderwijs benadrukt ‘leren leren’

Geen categorie

Leren is nieuwsgierig maken en vindt al lang niet meer alleen plaats op school. Het is onderdeel van alle activiteiten die mensen met elkaar ondernemen. Dat betoogde onderwijsdeskundige Robert Jan Simons gisteren op het congres dat de Architect organiseerde op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Congres Architectuur en onderwijs benadrukt ‘leren leren’

 

Meer dan 175 mensen discussieerden met elkaar over de vraag wat een school nu moet bieden aan leerlingen. De tijd dat deze uit louter klaslokalen bestond ligt achter ons. Gezamenlijke leeractiviteiten nemen bijvoorbeeld een steeds groter deel van de tijd in beslag. Herman Hertberger, nog immer zeer actief op dit terrein, liet zien hoe je hier ruimtelijk handen en voeten aan kunt geven.

Afnemend vertrouwen

Het bouwproces blijft achter bij deze ontwikkeling. Voormalige rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol toonde schokkende statistieken waaruit blijkt dat acht van de tien scholen bouwkundig niet deugen. Onder de aanwezige architecten, opdrachtgevers en adviseurs was een veelbesproken onderwerp het afnemende vertrouwen.

In bouwprocessen wordt nauwelijks nog risico genomen en dient alles te zijn afgedekt, voordat überhaupt iets wordt ondernomen. Daardoor ontbreekt het open gesprek, ontstaat te weinig uitwisseling en zijn mensen minder geneigd dingen met elkaar te delen.

  

Draconische regelgeving

Ook de draconische regelgeving helpt niet mee. In haar column liet Marlies Rohmer zien hoe tegenstrijdige regelgeving leidt tot zodanig dure ingrepen, dat sportgebouwen in de meeste gevallen muffe dozen worden die niet duurzaam en multifunctioneel inzetbaar zijn.

In kleine werkgroepen werd hier verder op ingegaan en werd onderzocht hoe opdrachtgevers invloed kunnen houden op het ontwerp, hoe de architect kan bijdragen aan de frisse school 2.0 en wat we kunnen leren van de DBFM operatie scholenbouw van de Vlaamse Bouwmeester.

Collectieve opgave

Kern van de opgave is wellicht om flexibele en generieke gebouwen te maken die toch karakter hebben en vol met gebruiksmogelijkheden zitten, vatte dagvoorzitter Harm Tilman van de Architect de dag samen.

Aan de opvatting van de architect dient die van de gebruikers te worden toegevoegd. Dat betekent dat het meer moet gaan over hoogte en schaal, over houding en duurzaamheid, over openheid en proces. Het scholenvraagstuk is een collectieve opgave.

Bekijk de foto’s van het congres.

 Lees de liveblog die de redactie bijhield.

Reageer op dit artikel