nieuws

Charlotte Köhler Prijzen voor Shift A+U, Daan Roosegaarde en Guido van der Werve

Geen categorie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Charlotte Köhler Prijzen 2012 toegekend aan de veelbelovende architecten, vormgevers en beeldend kunstenaars Shift Architecture Urbanism, Daan Roosegaarde en Guido van der Werve. De aanmoedigingsprijzen voor jong talent omvatten elk 20.000 euro.

Charlotte Köhler Prijzen voor Shift A+U, Daan Roosegaarde en Guido van der Werve

Shift Architecture Urbanism

Shift Architecture Urbanism (2005, Rotterdam) bestaat uit Harm Timmermans (1975), Oana Radeş (1977) en Thijs van Bijsterveldt (1981). Shift richt zich op architectuur, verstedelijking en ruimtelijk ordening en maakt ontwerpen voor verschillende schaalniveaus.

Uit het juryrapport: ‘Naast uitgesproken plastische en formeel sterke gebouwen ontwerpen zij geëngageerde stedenbouwkundige projecten. De ontwerpen, waarvan er inmiddels een aantal zijn gerealiseerd, ogen fris, ongecompliceerd en positief. In hun stedenbouwkundige ensembles keren steeds deze sterke architectonische hoofdvormen terug, om te worden ingebed in de meer instabiele en programmeerbare stedelijke omgevingen. De architectuur vervult hierin de rol van vaste waarde en zelfs van waarde-creator, die de stad kan activeren. Het bureau zoekt bij de ontwikkeling van projecten samenwerking met andere partijen.

Het project Sportplein Binnenrotte in Rotterdam illustreert deze werkwijze zeer sterk. Dit project werd dan ook gehonoreerd met een werkbudget van NAi en Fonds BKVK in het kader van de Studio for Unsollicited Architecture.’

Sportplein Binnenrotte schematisch

Daan Roosegaarde (1979)

Naar het oordeel van de jury heeft Daan Roosegaarde zich bijzonder geprofileerd op de grensgebieden van beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Na cum laude te zijn afgestudeerd aan AKI, ArtEZ academie voor beeldende kunsten in Enschede, studeerde hij verder aan het Berlage Instituut te Rotterdam. Roosegaarde maakt met zijn Studio Roosegaarde interactieve installaties die bewegen tussen verschillende disciplines als vormgeving, kunst en architectuur.

Uit het juryrapport: ‘De installaties programmeren de ruimte, onttrekken er energie aan, vullen ze met betekenis. Ze bieden een vooruitblik op een wereld waarin de ruimtes die ons omhullen en de voorwerpen die wij gebruiken niet alleen informatiedragers worden, maar ook interactief zullen zijn. Daan speelt een belangrijke rol in de innovatieve kunststroming New Dutch Digital Design, waarin kunstenaars de grens zoeken tussen mens en computer.’

Lotus door Daan Roosegaarde reageert op mensen.

Guido van der Werve (1977)

Naar het oordeel van de jury heeft Guido van der Werve zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als beeldend kunstenaar. Van der Werve maakt korte poëtische films die vaak een relatie hebben met muziek. Hij slaagt erin de schoonheid van een idee tot het einde toe te handhaven in zowel puntige als romantische vertellingen.

  

Reageer op dit artikel