nieuws

Voorstellen Open Oproep SfA stedebouw en economie bekend

Geen categorie

Begin dit jaar deed het Stimuleringsfonds voor Architectuur een open oproep voor onderzoeksvoorstellen waarin waarin het verbinden van stedebouw met economie en maatschappelijke ontwikkelingen centraal stond. De voorstellen konden betrekking hebben op zowel stad als regio.

Voorstellen Open Oproep SfA stedebouw en economie bekend

 

 

Geselecteerde voorstellen

De oproep van het Sfa leverde in totaal 56 inzendingen op. Daarvan zijn er zeven geselecteerd om uit te werken tot een reguliere aanvraag in de deelregeling Stedebouw. De teams ontvangen hiervoor ieder € 7.500.

Biq (Hands on urbanism) zoekt uit hoe het stedebouwkundige vak zich moet aanpassen aan de veranderende omstandigheden van de toekomst. Antwoorden op deze vraag hoopt het bureau te vinden in Londen, waar men al sinds de jaren 80 met een terugtrekkende overheid heeft te maken.

RE-ST (De winst van het niet bouwen) doet onderzoek naar de leegstandsopgave en het niet-bouwen als ontwikkelstrategie. Door vandaag niet te bouwen kan worden voorgesorteerd op latere, ruimtelijke en economische winsten.

Urbanos (Creating Class) onderzoekt een integrale langetermijnvisie op wijkontwikkeling, die inzet op de regionale en lokale economie en op de talenten van inwoners. In het onderzoek verkent Urbanos de ruimtelijke en procesmatige veranderingen die de professionele ontwikkeling van vakmensen, ambachtslieden en ondernemende inwoners kunnen faciliteren.

Rietveld Landscape (Vacant NL voor topsectoren) maakte in 2010 Vacant NL voor de Architectuur Biënnale van Venetië. Het beeld van de blauwe maquettes is bij veel mensen blijven hangen. Het ontwerpend onderzoek moet uitwijzen in welke sectoren er kansen liggen voor grootschalige benutting van de agendeerde leegstand.

HT Stedenbouw en Strategie (Beyond Plan B), werkt in internationaal verband aan het formuleren van gezamenlijke opgaven voor stedebouwers en economen in een veranderende Europese context. Het bureau gaat op zoek naar nieuwe instrumenten om de stedelijke economie en ontwikkeling te stimuleren.

Marcel Clerx (Ruimtelijke en economische ontwikkelkansen voor naoorlogse stadswijken) stelt dat er een verrassend rijke, maar verborgen economie in de Vinex en naoorlogse wijken is. Hij gaat onderzoek doen welke effecten deze verborgen economie op de wijk heeft en hoe je hiermee de wijk kan verbeteren.

Jelte Boeijenga (Rekenen aan de stad) wil een handboek maken over de relatie tussen de economische onderlegger van de ruimtelijke planning. In het handboek komen het rekenen op verschillende schaalniveaus, basisprincipes in de ruimtelijke economie, de financiële huishouding van de stad en de transformatie van de stad aan bod.

Reageer op dit artikel