nieuws

Prijsvraag ‘Beleving van de Noordas’

Geen categorie

De stadsregio Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland roepen landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars om mee te denken over de invulling van de (toekomstige) natuur- en recreatiegebieden in de Noordas. Het gebied ligt tussen de noordelijke stadsrand van Rotterdam en de verstedelijking van de gemeente Lansingerland. De inzendtermijn sluit op 16 maart.

Prijsvraag ‘Beleving van de Noordas’

 

Onderdeel van de ontwikkeling vormt het Polderpad. Deze oost-west verbinding die van Rotte naar Schie door de Noordas loopt, verbindt de recreatiegebieden Rottemeren en Hof van Delft.Het gaat om een verharde route door de polders, waar bezoekers kunnen fietsen, wandelen en skaten. Ook de boeren moeten hiervan gebruik kunnen maken om hun percelen te bereiken.

Herkenbaarheid en vindbaarheid

Met het Polderpad moet de polder in zijn volle glorie worden beleefd. Uitdaging bij de ontwikkeling is vooral de herkenbaarheid en vindbaarheid voor de fietser, skater en wandelaar. De route loopt deels over bestaande wegen. Het tracé wordt niet in een keer aangelegd, waardoor er ook tijdelijke routes zijn die later weer verlegd worden.

Ideeën voor identiteit

Er wordt gezocht naar ideeën, aansluitend op de ontwikkeling en aanpak die reeds in gang is gezet, die de identiteit en de herkenbaarheid van de Noordas en met name het Polderpad versterken. Gedacht wordt aan landmarks, terugkerende routemarketing, programmering van het gebied, begeleidende beplanting. De uitschrijvers benadrukken invulling te geven aan een interactief traject met omwonenden en toekomstige gebruikers. Ook tijdelijke activiteiten/objecten kunnen onderdeel uitmaken van de visie en het interactieve traject. Branding is hierbij een nevendoel.

Meer informatie:

www.stadsregio.info/noordas onder Prijsvraag ‘Beleving van de Noordas’.
www.stadsregio.info/#pagina=3297
www.rotterdam.nl/schieveen
www.kiezenvoorgroen.nl/gebieden/Vlinderstrik

 

Reageer op dit artikel