nieuws

Een goed thuis voor Europese arbeidsmigranten

Geen categorie

De minister van BZK, verschillende werkgeversorganisaties, woningcorporaties en gemeenten tekenen vandaag de intentieverklaring ‘huisvesting EU-arbeidsmigranten’. Het doel is te komen tot een huisvestingsnorm die aansluit bij de wensen van de doelgroep en die het mogelijk maakt te controleren of werkgevers zich houden aan kwaliteitseisen. Voor architecten ligt hier in de toekomst wellicht een mooie opgave.

Een goed thuis voor Europese arbeidsmigranten

De norm die in de intentieverklaring is vastgelegd, is gebaseerd op landelijk geldende regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Ze combineert zaken als privacy, leefbaarheid en veiligheid. Daarbij is er een groot aantal minimumeisen geformuleerd op het gebied van sanitaire voorzieningen, kookgelegenheid en informatievoorziening voor de tijdelijke en/of buitenlandse bewoner.

Keurmerk

De intentieverklaring is het begin van een proces waarin concrete afspraken worden gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Uiteindelijk zal er een keurmerk moeten komen dat duidelijk maakt of de huisvesting voldoet aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.

Een aantal cruciale onderdelen van het huisvestingskeurmerk:

  • Minimaal 10m2 leefruimte per persoon
  • Te alle tijden 6 liter blusmiddel in de huisvesting aanwezig
  • Zowel rook- als CO-melders in de huisvesting aanwezig.
  • Blusdekens bij de kookgelegenheid
  • Tweejaarlijkse check CV ketels
  • Één douche & één toilet voor iedere 8 personen
  • Minimaal 4 kookpitten per 8 personen
  • Informatievoorziening in de bewonerstaal over noodnummers, huisregels en de huisvester.

Opgave voor architecten

Voor architecten ligt hier in de toekomst wellicht een mooie opgave: hoe maak je een woonomgeving voor arbeidsmigranten die deels seizoensgebonden werk doen? Flexibiliteit en tijdelijkheid zullen belangrijke onderdelen zijn van het huisvestingsconcept.

Pilotprojecten

Naast het traject van de nationale Intentieverklaring gaat het ministerie BZK in samenwerking met gemeenten, corporaties, werkgevers en de SEV een aantal pilots realiseren. Deze zijn gericht op het vergroten van het aanbod van tijdelijke huisvesting voor EU-arbeidsmigranten.

Reageer op dit artikel