nieuws

Arnold Reijndorp wint Rotterdam-Maaskantprijs 2012

Geen categorie

Stadssocioloog professor Arnold Reijndorp (1948) is de 18e winnaar van de Rotterdam- Maaskantprijs. Hij krijgt de prijs vanwege zijn langdurige betrokkenheid bij en eigenzinnige fascinatie voor de sociaal- maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving. De jury roemt Reijndorp vooral als bruggenbouwer tussen gebruikers, ontwerpers en bestuurders. De prijs wordt op 16 november aan de winnaar overhandigd.

Arnold Reijndorp wint Rotterdam-Maaskantprijs 2012

Sinds 2006 bekleedt Arnold Reijndorp de Han Lammersleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam bij de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies met als leeropdracht ‘Sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden’. Daarnaast is hij onderzoekscoördinator aan het International New Town Institute (INTI) in Almere.

Transformatie stedelijke gebieden

Met haar voordracht vestigt de jury de aandacht op de transformatie van oude naar nieuwe waarden in stedelijke gebieden. Verdichting, verduurzaming, de dreiging van een te grote ruimtelijke uitsortering (getto’s) en andere manieren van werken in kleinere projecten – dat zijn de opgaven voor vandaag en morgen. De jury meent dat het werk van Reijndorp juist in deze veranderende context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij soepel beweegt op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp en bestuur – een brug tussen deze invalshoeken slaat – maar vooral omdat hij het gebruik van de stad als leidend principe in het oog houdt.

Netwerken in de stad

In zijn werk toont Reijndorp geen nostalgische roep naar het verleden. Door het DNA van het hedendaagse stedelijke leven bloot te leggen, richt hij de blik op nieuwe netwerken in de stad. ‘Wie woont waar en waarom’, de stad als emancipatiemachine en het (veranderende) functioneren van het publiek domein zijn centrale thema’s in de studies die Reijndorp alleen en met collega’s uitvoert. Hij mag zich daarbij graag richten op grote mythes. Bijvoorbeeld door de vermeende saaiheid van de VINEX wijken te plaatsen in het licht van door hem onder bewoners verzamelde belevingen als “Er is hier niets te doen en dat bevalt mij prima. De rest vinden we elders wel.”

Rotterdam-Maaskantprijs

De Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000,-. In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers tot 35 jaar, waarbij het architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat.

 

Reageer op dit artikel