nieuws

VKG Architectuurprijs 2008 voor Meyer en Van Schooten

Geen categorie

Het Amsterdamse architectenbureau Meyer en Van Schooten heeft de VKG Architectuurprijs 2008 gewonnen voor het ontwerp van wooncomplex La Grande Cour in Amsterdam. De prijs is bestemd voor in Nederland opgeleverde nieuwbouw- of renovatieprojecten waarin kunststof gevelelementen op esthetische wijze deel uitmaken van het ontwerp. De VKG Architectuurprijs is een initiatief van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie.

VKG Architectuurprijs 2008 voor Meyer en Van Schooten

La Grande Cour bestaat uit een gesloten bouwblok met drie binnenhoven (‘cours’). Openingen in de buitenmuren maken doorzichten in en uit de cours mogelijk. Om zoveel mogelijk woningen van een uitzicht te voorzien zijn de hogere bouwvolumes als periscopen omgebogen tot over de randbebouwing. 

 

Meyer en Van Schooten koos voor kunststof kozijnen vanwege het onderhoudsarme karakter. De jury was onder de indruk van “de combinatie van krachtige architectuur en verfijnde detaillering. Het verdiepte profiel is toegepast bij terugliggende kozijnen en een vlak profiel is toegepast bij vlakliggende kozijnen. Door de exacte afstemming van de kleur van het gevelmateriaal en de kleur van de kozijnen ontstaat er een monolithisch geheel.” De jury ervaart het als een overwinning dat kunststof kozijnen zo goed tot hun recht komen in zo’n prestigieus project en wees ‘La Grande Cour’ unaniem aan als prijswinnaar. 

 

Tweede prijs

Het Leidse bureau VVKH architecten kreeg de tweede plaats voor het project Wickelhof II in Mijdrecht. De laagbouwwoningen van architect Joost de Haan bestaan uit vier types, van rijtjeswoningen tot geschakelde villa’s. In het ontwerp wordt traditie gekoppeld aan vernieuwing. Traditionele kapvormen zijn bedekt met leien of een aluminium felsdak; een traditioneel kozijnprofiel blijkt bij nadere beschouwing van bronskleurige kunststof. De basiscombinatie van zandkleurig metselwerk en bronskleurige kozijnen wordt afgewisseld met een scala aan kleuraccenten. 

De jury vindt het “een knap ontwerp, mede doordat de enorme variatie van gevels, daklijnen en kleuren geen afbreuk doet aan de eenheid van het plan. De kunststof gevelelementen zijn qua kleur, vormgeving en afmeting zodanig ontworpen dat zij als het ware de gevels dragen.” De jury had veel lof voor het op elkaar afgestemde kleurgebruik van diverse materialen en kunststof kozijnen, dat zorg draagt voor een zeer gevarieerd gevelbeeld.

 

Derde prijs

De derde prijs werd toegekend aan AS architecten in Tilburg voor de uitbreiding van de plaatselijke Mytylschool. Deze uitbreiding is gesitueerd aan de noordwestzijde van het bestaande complex en sluit aan op de ontsluitingsstructuur van de bestaande school. De architectuur van het plan is consistent met de orthogonale structuur van het bestaande complex, maar wijkt af op het niveau van materialisatie en kleur. Dit resulteert in een herkenbare uitbreiding met een eigen uitstraling. De behoudend vormgegeven gevels, in combinatie met eenvoudige volumes, vormen volgens de jury een evenwichtig beeld. “Dit wordt versterkt door de detaillering en het kleurgebruik van de kozijnen en omlijstingen. De kozijnen vormen door hun donkere kleur een visueel contrast met de wit gekleurde omlijstingen en de fel oranje gekleurde vlakken. Dit is een schoolvoorbeeld van een project waarbij, ondanks een beperkt budget, sprake is van verrassende architectuur.” 

 

www.vkgkozijn.nl

 

Reageer op dit artikel