nieuws

Opening driejarige referentietermijn in EU-conceptrichtlijnen

Geen categorie

Het is architecten al lange tijd een doorn in het oog, maar de conceptrichtlijnen, die de Europese Commissie eind 2011 publiceerde, biedt een opening voor het opheffen van de driejarige referentietermijn bij Europese Aanbestedingen. De zin “…contracting authorities may indicate that evidence of relevant supplies or services delivered or performed more than three years before will be taken into account” maakt het verschil.

Opening driejarige referentietermijn in EU-conceptrichtlijnen

Met deze wijziging is er een opening ontstaan waarmee de driejarige referentietermijn opgeheven kan worden. Het probleem van de te krappe referentietermijn heeft de BNA vorige jaar herhaaldelijk onder de aandacht gebracht.

Deze eerste conceptrichtlijnen worden ongetwijfeld nog geamendeerd. Gebruikelijk duurt het een aantal jaar voordat een nieuwe richtlijn geïmplementeerd wordt in Nederland. Niettemin is er volgens de BNA nu een goede eerste stap gezet op weg naar verbetering.

Standpunt

“De driejarige referentieperiode leidt regelmatig tot problemen bij architecten- en ingenieursbureaus. Bureaus kunnen maar een beperkt aantal projecten per jaar uitvoeren en een project is vaak niet binnen drie jaar volledig voltooid. Ook de crisis zorgt voor minder projecten. De doorlooptijd van projecten is regelmatig kort. Door de complexiteit en het kennisintensieve karakter beslaan projecten meestal meerdere jaren. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (de grootste groep in de architectenbranche) geldt bovendien dat zij relatief vaak door een beperkte omvang en productie eenvoudig van de markt worden weggedrukt. De BNA vindt dat de driejarige referentieperiode de daadwerkelijke mededinging bij de ontwerpdiensten van architecten en ingenieurs blokkeert.”

Reageer op dit artikel