nieuws

Besluit over vierde tranche Crisis- en herstelwet

Geen categorie

De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van de vierde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De wet is bedoeld om vastgelopen ruimtelijke projecten, bijvoorbeeld woningbouw of binnenstedelijke herstructurering, te versnellen of weer vlot te trekken.

Besluit over vierde tranche Crisis- en herstelwet

 

 

In het recente besluit worden een aantal ontwikkelingsgebieden, twee innovatieve experimenten en twee uitbreidingen van lopende experimenten aangewezen. Er wordt ook een nieuwe categorie voor bijlage I toegevoegd en een aantal projecten aan bijlage II. De crisis- en herstelwet was een tijdelijke wet, maar werd eind vorig jaar permanent gemaakt. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken. Zo kan de herstructurering van de grond komen.

In het besluit worden Waterfront Harderwijk, Centrumplan Eerbeek/Brummen, Spoorzone Tilburg, oostelijk Centrumgebied Arnhem en vliegbasis Soest/Zeist aangewezen als ontwikkelingsgebieden.

Het eerste innovatieve experiment betreft het Newtonpark Leeuwarden. Daar wil de gemeente innovatieve bedrijven de ruimte geven. Het tweede behelst het niet meer handhaven van bepaalde bepalingen uit het Bouwbesluit bij particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Almere. Wethouder Adri Duivesteijn, Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Almere is ingenomen met het kabinetsbesluit. ‘Het kabinet deelt onze principiële visie dat zelfbouwers meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten krijgen. Het besluit maakt mogelijk dat blokkades die door de betuttelende regels worden opgeworpen uit de weg worden geruimd.’

Aan de categorieën van bijlage I van de Crisis- en herstelwet wordt de categorie verduurzaming landbouw toegevoegd. Het gaat om het mogelijk maken van grote installaties voor de verwerking van dierlijke mest in een gebied met een industriële bestemming.

De volgende projecten worden toegevoegd aan bijlage II van de wet: landschapspark Lingezegen; bedrijvenpark Deventer A1; glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst); nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer); gebiedsontwikkeling luchthaven Twente; Hofbogen Rotterdam; stationsomgeving Driebergen-Zeist en landgoed de Reehorst; Rotterdamsebaan Den Haag; N50 Ens-Emmeloord en IJzeren Rijn.

Reageer op dit artikel