nieuws

AM schrapt vijftig banen

Geen categorie

AM schrapt vijftig banen en telt dan nog ruim 150 arbeidsplaatsen. Dat bericht de gebieds- en vastgoedontwikkelaar in een persbericht. AM zegt meer focus aan te brengen in haar bedrijfsactiviteiten. Met haar focusstrategie gaat AM zich sterker richten op de economische kerngebieden van Nederland en de interessante regio’s en steden daarbuiten.

AM schrapt vijftig banen

Tevens voorziet de focusstrategie van de projectontwikkelaar in het verlagen van het geïnvesteerde vermogen in projecten.

AM speelt hiermee in op de veranderende marktomstandigheden. Naast de huidige onzekerheid in de woningmarkt ervaart AM dat de markt structureel wijzigt, met een groeiende kloof tussen sterke marktgebieden en regio’s waar sprake zal zijn van krimp. Mede door de grotere nadruk op binnenstedelijke projecten en transformatieopgaven van gebieden en gebouwen neemt de complexiteit van projecten toe. Tegelijkertijd groeit de uitdaging om snel en flexibel te kunnen inspelen op de marktvraag met projecten in meer en kleinere fasen.

AM stuurt bij haar projecten op een kortere ontwikkelingstijd en lagere kosten. In dit kader gaat AM zich nog nadrukkelijker richten op samenwerking met beleggers en woningcorporaties. Zij gaat zowel deze zakelijke klanten als particuliere woonconsumenten in de hoedanigheid van co-maker vroegtijdiger betrekken bij het ontwikkelingsproces. AM zet daarvoor nieuwe methoden van marketing en e-business in, waaronder crowdsourcing. Daarnaast krijgt het advies aan en de begeleiding van de particuliere woonconsument meer nadruk via personal sales.

De focus op de economische kerngebieden leidt tot een nieuwe indeling van de regionale vestigingen. Drie grotere regio’s komen in plaats van de huidige vijf regio’s. De regio’s Utrecht en Noordoost worden samengevoegd tot één regio. Ditzelfde gebeurt met de regio’s Zuid-Holland en Zuid / Zeeland. De regio Noord-Holland wijzigt niet.

Naar aanleiding van groeiende vraag uit de markt gaat AM specifieke expertise op basis van betaald advies inzetten voor overheden en overige samenwerkingspartners en creëert hiermee nieuwe verdienmodellen.

De nieuwe strategie en de personele consequenties daarvan hebben geen betrekking op het commercieel vastgoedbedrijf AM Real Estate Development.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel