nieuws

Reddingsplan voor Paper Dome

Geen categorie

Projectontwikkelaar Maria Rigter heeft een nieuwe functie voor Paper Dome voor ogen op de noordelijke IJoever in Amsterdam. Zij wil Shigeru Ban’s papieren koepel deel laten uitmaken van haar plan Proeftuin Overhoeks, met voorzieningen op het gebied van gezondheid voor jong en oud.

Reddingsplan voor Paper Dome

Het plan is (nog) niet geselecteerd voor uitwerking, maar als het doorgaat, denkt Rigter aan een tijdelijke gebiedsinrichting met zaken als een drijvende kas, struin- en verdwaalpaden, een marktplein voor samenkomst, een trapveldje met open honk, een huttendorp in de zomer en een autarkische buurtboot.

Inspiratieblad Proeftuin

Sloop Paper Dome

De Paper Dome staat op de nominatie om te worden gesloopt. Het enige door Shigeru Ban ontworpen bouwwerk in Nederland staat in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, waar het in 2004 werd neergezet als tijdelijke culturele voorziening. Hij verkeert in goede staat, maar moet wijken voor het nieuwe Leidsche Rijn Centrum. Ondanks diverse pogingen is de gemeente Utrecht er tot nog toe niet in geslaagd een overnamepartner voor de Paper Dome te vinden. De overnamekosten zijn nihil, maar demontage, transport en herbouw komen voor rekening van de nieuwe eigenaar en het bouwwerk dient voor 1 maart 2012 te zijn opgehaald.

Inspiratieblad Proeftuin

Meer informatie

Rigter denkt dat de (de)montage en de transportkosten niet het struikelblok vormen voor hergebruik van de koepel, maar meer het vinden van een nieuwe en duurzame functie. Die moet in haar ogen gerelateerd zijn aan het ontwerp en die een investering rechtvaardigen van ongeveer 120.000 euro. Geïnteresseerden kunnen haar benaderen via www.thebund.nl.

 

Reageer op dit artikel