nieuws

Lobby Europees aanbesteden stap verder

Geen categorie

De BNA heeft de Europese Commissie gevraagd de driejarige referentietermijn voor EU aanbestedingen op te heffen. In een brief aan de Eurocommissaris en de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming wordt deze termijn als ongewenst en onpraktisch betiteld. Een grote groep mede-ontdertekenaars heeft zich achter dit BNA-initiatief geschaard.

Lobby Europees aanbesteden stap verder

 

 

De volgende partijen ondertekenden de brief:
– Brancheorganisatie van Nederlandse advies- en ingenieursbureaus (NLingenieurs);
– European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA);
– Architectuur Lokaal, landelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid (AL);
– Bond Vlaamse Architecten (BVA);
– Architects in Brussels (Arib) en Union Wallonne des Architectes (UWA), verenigd in de Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB).

Standpunt

De driejarige referentieperiode leidt regelmatig tot problemen bij architecten- en ingenieursbureaus. Bureaus kunnen maar een beperkt aantal projecten per jaar uitvoeren en een project is vaak niet binnen drie jaar volledig voltooid. Ook de crisis zorgt voor minder projecten. De doorlooptijd van projecten is regelmatig kort. Door de complexiteit en het kennisintensieve karakter beslaan projecten meestal meerdere jaren. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (de grootste groep in de architectenbranche) geldt bovendien dat zij relatief vaak door een beperkte omvang en productie eenvoudig van de markt worden weggedrukt. De BNA vindt dat de driejarige referentieperiode de daadwerkelijke mededinging bij de ontwerpdiensten van architecten en ingenieurs blokkeert.

Herzien

In het voorjaar zette de BNA de eerste stappen in deze lobby. In een brief aan minister Verhagen van ELI vroeg de Bond hem zich sterk te maken voor een verruiming van de driejarige termijn voor referentieprojecten. De minister zegde toe het voorstel van de BNA mee te nemen in zijn besprekingen in Brussel. Inmiddels heeft de BNA zijn standpunt nog extra kracht bij gezet door een groeiend netwerk te mobiliseren die het standpunt ondersteunt. De EU-aanbestedingsrichtlijnen worden op korte termijn door Brussel herzien.

Reageer op dit artikel