nieuws

Inschrijvingen Green Deal geopend

Geen categorie

Het kabinet nodigt iedereen uit om met initiatieven voor een Green Deal te komen. Voorstellen kunnen tot en met 29 februari 2012 worden ingediend.

Inschrijvingen Green Deal geopend

Green Deals zijn bedoeld voor mensen en bedrijven die moeite hebben om een duurzaam initiatief van de grond te krijgen. De overheid kan hierbij helpen door wet- en regelgeving aan te passen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën te ondersteunen of de toegang tot de kapitaalmarkt te verbeteren.

Een voorbeeld: iemand wil daktuinen aanleggen op zo’n manier dat de huizen beter worden geïsoleerd en de CO2-uitstoot afneemt. De gemeente heeft regels voor daktuinen. Samen met het Rijk wordt gekeken of regels kunnen worden aangepast, zonder dat er wildgroei op daken ontstaat.

Voorwaarden

  • een indiener moet zelf een actieve rol spelen bij de uitvoering van een initiatief
  • het moet gaan om concrete initiatieven op het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen en water (waaronder biodiversiteit), duurzame mobiliteit, duurzame energie en energiebesparing
  • het initiatief moet rendabel zijn of kunnen worden
  • het initiatief moet snel resultaat hebben (bij voorkeur binnen 3 jaar)
  • het initiatief moet tot nieuwe economische activiteit(en) leiden of tot kostenbesparingen voor bedrijven en burgers
Reageer op dit artikel