nieuws

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

Geen categorie

Van de ouderen in ons land wil 90% zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten de komende jaren zo’n half miljoen woningen levensloopgeschikt worden gemaakt. Dit blijkt uit een onderzoek van Wel Thuis, een samenwerkingsverband van onder andere de zorgbranche, overheid, woningcorporaties en de installatiesector.

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

 

Volgens Samenwerkingsverband Wel Thuis is het levensloopgeschikt maken van bestaande woningen de belangrijkste oplossing om de oplopende zorgkosten in de hand te houden en zelfs terug te dringen. Volgens Eric Borggreve, voorzitter van het samenwerkingsverband, heeft dit belangrijke voordelen. De levenskwaliteit van ouderen neemt toe, schaars zorgpersoneel kan efficiënter worden ingezet en de vraag naar dure intramurale zorg neemt af. Borggreve: ”Voor de meest bescheiden vorm van begeleid of beschut wonen geldt al snel een tarief van 75 euro per dag. Dat betekent dat een investering in de woning binnen een half jaar kan worden terugverdiend.”


Foto uit voorbeeldwoning in Delft.

Voorbeeldwoning in Delft

Volgens de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband Wel Thuis kunnen woningen levensloopgeschikt maken met eenvoudige technische maatregelen en tegen geringe kosten. Daarvoor is samen met kennisinstituut TNO een beslissingsmodel ontwikkeld, dat is toegepast in een voorbeeldwoning in Delft. Dit model zorgt ervoor dat alle betrokken partijen (woningbouwvereniging, zorginstelling, bouwbedrijf en installateur) alle stappen kunnen doorlopen. De voorbeeldwoning in Delft is tot half december geopend voor bezoekers.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Wel Thuis bestaat uit: woningcorporaties Vestia en Vidomes, gemeente Delft, Zorginstellingen Pieter van Foreest, OTIB en ondernemersorganisatie UNETO-VNI.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel