nieuws

Agendatip: Patrick Janssens Guest Urban Critic

Geen categorie

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen, geeft op uitnodiging van de Van der Leeuwkring maandag 28 november een lezing als ‘guest urban critic’ in Rotterdam. Lid en directeur AM Vastgoedontwikkeling Mariet Schoenmakers verbindt aansluitend Janssens zijn verhaal aan de Rotterdamse context en opgaven.

Agendatip: Patrick Janssens Guest Urban Critic

 

 

Antwerpen werkte de afgelopen jaren op indrukwekkende wijze aan een positief en wervend verhaal over de stad. Architectuur en stedebouw spelen daarin een sleutelrol. Sinds 2003 was dit een bewuste strategie an het stadsbestuur onder leiding van Janssens.

Stad is van iedereen

Antwerpen communiceert niet alleen over, maar vooral met haar architectuur, stadsplannen en bouwputten. Zij laten zien: de toekomst is aan de stad, en de stad is van iedereen. Consequent is die boodschap uitgewerkt. Je ziet het terug in de organisatie van de stedelijke diensten, in de marketing en communicatie van de stad, in het eigen opdrachtgeverschap van de stad en de samenwerking met de markt.

Hoogtepunt

Het resultaat en de weg daar naartoe zijn inspirerend voor Rotterdam; reden voor de Van der Leeuwkring om Janssens uit te nodigen als Guest Urban Critic 2011. In de afgelopen maanden is een programma van uitwisseling en verdieping tussen professionals uit Rotterdam en Antwerpen georganiseerd. De publieke lezing van Patrick Janssens vormt het afsluitende hoogtepunt in dit programma.

Inschrijving

Inschrijving voor de lezing verloopt via de website van AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam, www.airfoundation.nl.

Guest Urban Critics

Ieder jaar nodigt de Van der Leeuwkring een guest urban critic uit: een buitenlandse expert op het gebied van stedebouw en publieke ruimte. In 2009 was dit Larry Beasley uit Vancouver. In 2010 waren Allan Jacobs en Elizabeth Macdonald uit San Francisco te gast. De critics verkennen vergelijkbare vraagstukken uit hun eigen praktijk en passen deze kennis toe op de Rotterdamse situatie. Het internationale perspectief levert waardevol vergelijkingsmateriaal op en kan vanzelfsprekendheden voor Rotterdammers zichtbaar maken of juist ontmaskeren.

Reageer op dit artikel