nieuws

Verdiepingsonderzoek BNA resultaten

Geen categorie

Architecten verwachten de meeste kans op werk bij particuliere opdrachtgevers en denken dat de kantorensector het de komende tijd nog zwaarder krijgt dan in 2010. Dit blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek. Daarnaast loopt een groot aantal architecten warm voor BIM.

Verdiepingsonderzoek BNA resultaten

Het Verdiepingsonderzoek van BNA geeft een beeld van de vooruitzichten voor bedrijf en markt. Daarnaast worden enkele thematische onderwerpen behandeld: Europese aanbestedingen, leveringsvoorwaarden, ICT en personeelszaken. In totaal deden 492 architectenbureaus mee. Vanaf dit jaar zal de BNA elk half jaar een conjunctuurmeting laten verrichten.

BIM

Uit het rapport komt naar voren dat architectenbureaus warm lopen voor BIM. Achttien procent van de bureaus geeft aan ervaring te hebben met het systeem en achtendertig procent overweegt er mee te gaan werken. Daarnaast vinden de onderzoekers het opvallend dat negentig procent van de bureaus de ontwikkeling van een nieuwe cao, waarbij meer afspraken op bureauniveau gemaakt kunnen worden tussen werkgever en werknemer, vindt passen bij de eigen opvatting van een functionele cao.

Factsheets

Deelnemers aan het onderzoek krijgen het gehele rapport automatisch via de mail. BNA stelt factsheets op over een aantal thema’s. De factsheets zijn toegankelijk zijn op een afgeschermde gedeelte van website van BNA. Het rapport is online te bestellen voor leden van de BNA.

Reageer op dit artikel