nieuws

Top 10 architectuurboeken 2010<br>#01: John Thackara, Plan B

Geen categorie

Elk jaar verschijnt er wel een boek dat urgent is en precies op het goede moment verschijnt. Zo drukte de Nederlandse vertaling van het boek Cradle to Cradle in 2008 zijn stempel op het denken over architectuur en productontwerp. Plan B van John Thackara verwoordde op zijn beurt begin 2010 precies de impasse waarin ontwerpers zich op dit moment bevinden en doet suggesties voor mogelijke richtingen voor de ontwikkeling van het vakgebied.

Top 10 architectuurboeken 2010<br>#01:  John Thackara, Plan B

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en verandert in een steeds sneller tempo. Thackara laat zien wat de winst is, als je deze werkelijkheid tot onderdeel van je ontwerpvisie maakt. Thackara heeft zijn betoog meeslepend en leesbaar verpakt. Ik heb het boek (min of meer) in één ruk uitgelezen.

 www.sunarchitecture.nl

 

Reageer op dit artikel