nieuws

Fons Asselbergs nieuwe Atelierleider Overijssel

Geen categorie

Fons Asselbergs, voorheen onder meer Rijksadviseur Cultureel Erfgoed en wethouder van de gemeente Amersfoort, leidt vanaf 15 februari 2011 de werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit, AtelierOverijssel. Met de komst van Asselbergs zet het Atelier dit jaar in op de rol van Overijsselse gemeenten.

Fons Asselbergs nieuwe Atelierleider Overijssel
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

AtelierOverijssel, gefinancierd door de provincie Overijssel, is een onafhankelijke organisatie met partners (de waterschappen, Dienst Landelijk Gebied, Kunst en Cultuur Overijssel, Landschap Overijssel, Architectuurcentrum Twente en Het Oversticht). AtelierOverijssel werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. De opgave voor het atelier is om te inspireren, kennis uit te wisselen en te bundelen, verbindingen te leggen tussen theorie en uitvoeringspraktijk en aan te sluiten bij de vraag vanuit gemeenten.

Belangrijke taak voor gemeenten

De eerste equipe van AtelierOverijssel onder Jandirk Hoekstra keek vooral naar wat ruimtelijke kwaliteit is; bij de tweede equipe onder Hilde Blank stond meer centraal hoe je eraan kunt werken. Nu, in de derde fase, staat centraal hoe je ruimtelijke kwaliteit realiseert in de praktijk. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de Overijsselse gemeenten.

Asselbergs is iemand met veel ervaring op gemeentelijk niveau en brede kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. “Iemand die de taal en cultuur van gemeenten verstaat, maar ook de partners van het Atelier kan meenemen”, aldus gedeputeerde Theo Rietkerk. Ook wijst Rietkerk erop dat gemeenten een vergelijkbare ontwikkeling ondergaan als de provincie. “Bij ons hebben alle gedeputeerden het thema ruimtelijke kwaliteit inmiddels geadopteerd in hun portefeuille. Ook voor gemeenten is belangrijk dat ruimtelijke kwaliteit niet van één wethouder wordt, maar van allemaal. Fons Asselbergs is dé persoon om hier invulling aan te geven.”

Het accent van AtelierOverijssel ligt nu op: ‘Hoe realiseer je Ruimtelijke Kwaliteit?’ Het doel is dat gemeenten en andere partijen het als vanzelfsprekend gaan ervaren om te werken aan ruimtelijke kwaliteit. Hiertoe heeft AtelierOverijssel voor dit jaar een aantal grotere projecten gestart, die zich richten op goed opdrachtgeverschap, de kosten en baten van werken aan ruimtelijke kwaliteit en de koppeling met duurzaamheid. Daarnaast kunnen gemeenten en andere organisaties met vragen terecht bij het Atelier en zal AtelierOverijssel diverse bijeenkomsten organiseren waarin het werken aan ruimtelijke kwaliteit centraal staat.

Fons Asselbergs (1940) is architectuurhistoricus. Na een studie kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen was hij tussen 1971 en 1978 beheerder van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst en directeur van de stichting Architectuurmuseum te Amsterdam. Tussen 1978 en 1993 was hij wethouder in Amersfoort. Na een periode als directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Nederland (1993-2005), was hij werkzaam als Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed binnen het College van Rijksadviseurs onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester (2004-2008). Gelijktijdig was Asselbergs bijzonder hoogleraar voor Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1999-2009).

Reageer op dit artikel