nieuws

Neutelings Riedijk wint prijsvraag Dans- en Muziekcentrum

Geen categorie

Neutelings Riedijk Architects is gekozen als architect van het Internationaal Dans en Muziek Centrum aan het Spui in Den Haag. Met het winnen van deze aanbesteding laten ze Zaha Hadid en Thomas Rau achter zich. Willem-Jan Neutelings zegt in een telefonische reactie zeer vereerd te zijn met de uitslag van de prijsvraag. “Het was een eervolle competitie met een zwaar veld aan mededingers. We zijn blij dat we verder mogen werken aan deze uitdagende opdracht.”

Neutelings Riedijk wint prijsvraag Dans- en Muziekcentrum

De selectiecommissie is van mening dat Neutelings Riedijk het beste in staat is om een ontwerp voor een gebouw te maken, waar het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Gastprogrammering gezamenlijk onderdak kunnen vinden.

 

Het ontwerp

Het Internationaal Dans en Muziek Centrum (IDMC) bestaat uit een concertzaal van 1800 plaatsen, een Dans-Operazaal van 1100 plaatsen, een Toneelzaal van 500 plaatsen en een Ensemblezaal van 750 plaatsen. Daarnaast zijn er studio’s, repetitielokalen en onderwijsruimten. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van 45.000 m2 en is geraamd op circa 120 miljoen euro bouwkosten.

In het persbericht van het architectenbureau wordt het ontwerp als volgt beschreven: “Het is een compact bouwvolume dat zich voegt in de context van het stadscentrum van Den Haag. Centraal in het gebouw ligt een stapeling van  uitvoeringszalen, ingebed in een flexibele structuur van studio’s en onderwijsruimten. Het hart van het gebouw wordt gevormd door een groot atrium met een monumentale trappenberg, als een verlenging van de stedelijke ruimte. Het verbindt de publieke ruimten van het gebouw en voert de bezoeker met roltrappen tot op het dakterras. Het gebouw is bekroond met een 65 meter hoge koepel die gebruikt kan worden voor allerlei publieke evenementen en voorstellingen. Het filigraine exo-skelet geeft de gevel een verfijnde en feestelijke uitstraling aan het Spuiplein.”

Aansluiting

De commissie vindt het structuurontwerp van Neutelings Riedijk Architecten een veelbelovend, logisch opgebouwd concept, dat een nieuw en eigentijds evenwicht zoekt tussen de schaal van de historische binnenstad en de hoogbouw van het naastgelegen Wijnhavenkwartier. De ‘taille’ in de gevel, de ‘schouder’ die in hoogte bewust aansluiting zoekt bij het bestaande hotel en het ronde dak dat gebouw en omgeving bekroont, maken de voorgestelde vorm van het gebouw zowel uniek als passend in de veeleisende omgeving van het Spuiplein. De commissie acht de voorgestelde koepel bovenin het gebouw in meer dan één opzicht een vondst. Beide daarin gelegen zalen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, maar ook als één grote zaal fungeren. Mede hierdoor biedt het gebouw een ongekende flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen.

Relatie met omgeving

Bij de beoordeling van de ingediende ontwerpvisies heeft de commissie bijzondere aandacht geschonken aan de relatie tussen het gebouw en het Spuiplein. Zij onderstreept het belang dat de Haagse burger hieraan hecht. In het structuurontwerp van Neutelings Riedijk Architecten kan deze relatie nog verder worden verbeterd. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders om bij een eventuele opdrachtverstrekking dit als expliciete ontwerpopgave mee te geven.

  

De commissie, onder leiding van Herman Tjeenk Willink, selecteerde in een eerdere fase van de aanbestedingsprocedure zestien architectenbureaus. Vervolgens zijn Neutelings Riedijk Architecten, RAU en Zaha Hadid Architects uitgenodigd om hun ontwerpvisie uit te werken in een structuurontwerp.

De bouw van het nieuwe Cultuurforum aan het Spuiplein is overigens nog niet zeker. Het college van burgemeester en wethouders zal hier later nog een beslissing over nemen.

 

Reageer op dit artikel