nieuws

Kraken mag in Zaanstad

Geen categorie

De gemeente Zaanstad ziet geen reden kraken aan te pakken. De gemeente heeft geen kraak- en leegstandbeleid en werkt niet mee aan ontruiming als die leidt tot leegstand. ‘Op voorhand is er geen reden om van dit uitgangspunt af te wijken’, laat burgemeester Geke Faber de gemeenteraad weten.

Kraken mag in Zaanstad

 

 

B en w gaat ook geen leegstandsverordening maken om de leegstand van gebouwen (niet-woningen) aan te pakken. In Zaanstad zijn circa 27 panden gekraakt, waarvan 15 woningen.

De vraag is of de gemeente in strijd handelt met de Wet kraken en leegstand, die per 1 oktober 2010 inwerking is getreden. Deze wet stelt het kraken van woningen en gebouwen strafbaar en beoogt leegstand tegen te gaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie kan de wet niet terzijde worden geschoven. Onlangs zijn ook Kamervragen gesteld over handhaving van de wet. Faber wil geen commentaar geven op haar notitie.

Leegstandsheffing

Een leegstandsverordening voegt weinig toe aan het bestrijden van leegstand, meent Faber. Er zijn al genoeg instrumenten om leegstand beheersbaar te houden, zoals brandveiligheidstoezicht en anti-kraakbewoning. Bovendien betekent een verordening dat de gemeente belast wordt met extra werkzaamheden, waarvan maar de vraag is of ze opwegen ‘tegen het naar verwachting beperkte rendement’. Het kraakverbod en de strikte handhaving daarvan kan leiden tot extra leegstand, vandalisme en verloedering. De G4 hebben al diverse keren gepleit voor een effectiever instrument: het fiscaal onaantrekkelijk maken van leegstand door een leegstandsheffing. Ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is daar voorstander van.

Geen juridische gevolgen

Volgens Faber heeft het niet wijzigen van het huidige gemeentelijke kraak- en leegstandbeleid geen juridische gevolgen. ‘Het niet vaststellen van aanvullende regelgeving door middel van een leegstandsverordening is op geen enkele wijze van invloed op de strafbaarstelling van het kraken en de mogelijkheid om kraakpanden te ontruimen als daartoe in de gezagsdriehoek wordt besloten.’

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Reageer op dit artikel