nieuws

Wytze Patijn stadsbouwmeester van Delft

Geen categorie

Voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn wordt vanaf 1 januari 2011 de nieuwe Delftse stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester wordt de spil tussen marktpartijen, de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur.

Wytze Patijn stadsbouwmeester van Delft

 

 

 

 

De Delftse stadsbouwmeester gaat bijdragen aan een hoge kwaliteit van stedebouw en architectuur in Delft, stimuleert de discussie hierover in de stad, draagt bij aan snellere en betere ontwikkeling van projecten en zet zich in voor het verder uitbouwen van het welstandsbeleid. De stadsbouwmeester is aangesteld op verzoek van de gemeenteraad.

Vorige week werd al bekend dat hij daarnaast met ingang van 1 januari 2011 de functie van Supervisor TU-campus had aanvaard. Als onafhankelijk deskundige zal hij de visie en samenhang bij bouw, verbouw- en restauratieprojecten van en rond de TU-campus bevorderen.

Wytze Patijn is geboren te Rotterdam in 1947. Van 1966 tot 1970 studeerde hij architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie werkte hij als architect bij de Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. In 1987 startte hij zijn eigen architectenbureau. Van 1993 tot 1995 was hij hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de TU te Delft. Van 1 september 1995 tot 1 november 2000 was hij Rijksbouwmeester. Van oktober 1998 tot 1 januari 2010 is hij als architect/stedebouwkundige verbonden aan KuiperCompagnons te Rotterdam. In de periode 1998 tot 2006 was hij daar tevens directeur. Van juli 2006 tot november 2010 is hij decaan van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft geweest.

 

Reageer op dit artikel