nieuws

Gouden piramide voor basisschool te Hengelo

Geen categorie

De rijksprijs Gouden Piramide 2010 is afgelopen zaterdag uitgereikt aan de opdrachtgevers van de nieuwe basisschool St. Plechelmus in Hengelo. De basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo kregen de prijs voor de ingenieuze manier waarop ze een Daltonbasisschool in de voormalige Heilige Hartkerk hebben ondergebracht.

Gouden piramide voor basisschool te Hengelo

 

In 2004 gaf de Dr. Schaepmanstichting architect Ronald Olthof van architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen opdracht de bestaande school St. Plechelmus uit te breiden. In een gesprek met schooldirecteur Anneke Kuipers werd duidelijk dat er mogelijkheden waren om de naastgelegen Heilige Hartkerk te benutten als nieuwe huisvesting. Door de voormalige kerk te transformeren in een brede school kon het karakteristieke gebouw uit de jaren vijftig een rol in de wijk blijven vervullen en kon bovendien extra ruimte aan de school worden toegevoegd. Met veel inzet en vindingrijkheid is dit project verder uitgewerkt en opgeleverd. Begin oktober is de school officieel geopend.

Hengelo wint Gouden Piramide 2010 

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Ze bestaat uit een bedrag van 50.000 euro en een speciaal vervaardigde trofee. Het is een initiatief van de ministeries die betrokken zijn bij het architectuurbeleid van het Rijk.

Dit jaar nomineerde de jury onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vijf projecten. De andere vier projecten zijn: de Stichting Hermitage aan de Amstel in Amsterdam, het Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum, de Technische Universiteit Delft met BK-City en de Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige sportcentrum voor jongeren met een handicap in Amsterdam.

De jury bestond dit jaar naast Liesbeth van de Pol, architect, rijksbouwmeester, voorzitter uit Jaap van Rijs, deskundige opdrachtgeverschap, Thijs Asselbergs, architect, Gert Middelkoop, planoloog, econometrist, Ira Koers, architectonisch ontwerper, Willem Smink, voorzitter College van Bestuur NHL Hogeschool, Dieuwke van Ooij, journalist, Martien de Vletter, architectuurhistoricus, en Ton Idsinga, secretaris.

 

Reageer op dit artikel