nieuws

BAM is AM liever kwijt dan rijk

Geen categorie

Koninklijke BAM Groep zit steeds meer in de maag met AM. Vorige week kwam de aannemer uit Bunnik met een winstwaarschuwing vanwege een afboeking van 127 miljoen euro op de grondpositie van zijn vastgoeddochter.

BAM is AM liever kwijt dan rijk

 

 

 

AM boekt over 2010 een operationeel verlies van 50 miljoen euro. Door deze slechte prestaties zal het bouwconcern, dat verder redelijk goed draait, dit jaar quitte spelen.

Serieus bod

De nieuw aangetreden bestuursvoorzitter van BAM Nico de Vries lijkt AM liever kwijt dan rijk te zijn. ‘Als iemand zich meldt met een serieus bod dan zullen we dat zeker overwegen’, zei hij in een toelichting op de winstwaarschuwing. Erg groot acht De Vries die kans niet. Marktpartijen zijn momenteel niet van plan om hun grondposities verder uit te breiden.

Geen herstel

AM heeft de boekwaarde van zijn Nederlandse grondportefeuille teruggebracht van 700 miljoen euro naar 573 miljoen euro. Volgens De Vries is dat gedaan om AM in de toekomst weer in de zwarte cijfers te krijgen. De afgelopen maanden zijn tekenen van herstel in de Nederlandse woningmarkt uitgebleven. Vele gemeenten, waaronder Rotterdam en Amsterdam, hebben nieuwe projecten in de ijskast gezet en plancapaciteit geschrapt.

Krimpregio’s

Recente studies wijzen bovendien op een toename van het aantal krimpregio’s in Nederland. De Vries noemt in dit verband de Achterhoek, de regio Assen en Drechtsteden, de regio aan de zuidrand van de Randstad met zes gemeenten. ‘De kans dat akkerbouwgrond in Sliedrecht of zo’n andere krimpplaats in de komende jaren wordt omgezet in bouwgrond is vrijwel nihil’, aldus De Vries.

Tegenvallende verkopen

Het operationele verlies van AM voor dit jaar van 50 miljoen euro komt onder meer vanwege tegenvallende verkopen en verkoopopbrengsten en afboekingen van plankosten. AM zal daardoor naar verwachting over het hele jaar een verlies voor belasting van 177 miljoen euro rapporteren. Voor volgend jaar wordt gerekend op een bescheiden winst.

Afslanking niet uitgesloten

AM telde ooit 475 fte, dat is teruggebracht tot 250 full time arbeidsplaatsen. De nieuwe topman sloot een verdere afslanking niet uit. Hoeveel arbeidplaatsen er bij een nieuwe reorganisatieronde in het geding zullen zijn, wilde De Vries niet zeggen. AM verwacht dit jaar in totaal 1.800 woningen te verkopen. Hiervan zijn 1.200 in het eerste halfjaar verkocht.

Bron: Cobouw.nl/Vastgoedmarkt.nl

 

Reageer op dit artikel