nieuws

Test naoorlogse woonomgevingen online

Geen categorie

Met www.smaaktesthaarlem.nl willen FARO architecten en het ABC Architectuurcentrum de waarderingen en oordelen meten van woonomgevingen. Het gaat hierbij steeds om de persoonlijke smaak van architectuur in samenhang met de directe omgeving.

Test naoorlogse woonomgevingen online

 

 

 

De peiling moet antwoord geven op vragen als ‘Wat wordt – zo op het eerste gezicht – als een prettige en wat als een minder prettige leefomgeving ervaren? Of ‘is er een verschil in wat ‘professionals’ oordelen en wat ‘leken’ vinden?

Voor het onderzoek en de peiling zijn ruim 30 naoorlogse leefomgevingen in Haarlem geselecteerd die onderling sterk verschillen voor wat betreft de architectuur, woontypologie en/of omgeving en inrichting van de openbare ruimte. Elke afzonderlijke leefomgeving is voor www.smaaktesthaarlem.nl in beeld gebracht door enkele statische foto’s en enkele foto’s die automatisch wisselen. De vraag aan de deelnemers is steeds het gevoel bij de getoonde woonomgeving als geheel in een cijfer uit te drukken.

 

Een aantal woonomgevingen wordt in de peiling tweemaal gepresenteerd: eenmaal de werkelijke situatie en eenmaal een gemanipuleerde. Maar ook hierbij wordt weer gevraagd een cijfer te geven dat past bij het gevoel dat de getoonde leefomgeving als geheel oproept.

Eind 2010 is er in het ABC een expositie te zien zijn met onder meer alle beelden van de projecten. Naar de top drie van de gekozen leefomgevingen zullen vervolgens begin 2011 rondleidingen (excursies) georganiseerd worden. Alle projecten worden daarnaast opgenomen in een fietsroute. Over de keuzen van de deelnemers aan de peiling vindt tot slot in het vroege voorjaar een discussie plaats met deskundigen en geïnteresseerden.

De smaaktest Haarlem is ontwikkeld naar aanleiding van de ‘Smaaktest voor architectuur’ die FARO drie jaar geleden lanceerde.

 

Reageer op dit artikel