nieuws

Planning bedrijventerreinen amateuristisch

Geen categorie

Bedrijventerreinen worden amateuristisch gepland. Ze lijken vaak meer op een fabriek van losse kavels dan zorgvuldige huisvesting van bedrijven die goed in de omgeving is ingepast. De gebouwen die er staan hebben vaak weinig waarde. Ook het beheer van het openbaar gebied is meestal onder de maat. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd door INBO en de leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Planning bedrijventerreinen amateuristisch

In het rapport ‘Van bedrijventerrein naar Werkmilieu’ worden aanbevelingen gedaan die een halt toe moeten roepen aan deze achterhaalde planningspraktijken. “pas de praktijk toe die we kennen bij de (her-)inrichting van complexe winkel- en woongebieden. Deze praktijk van gebiedsontwikkeling blijkt prima toepasbaar op de huisvesting van bedrijven. Met de inzet op ‘werkmilieus’ en gebouwen van een hoger kwaliteitsniveau, krijgen ook beleggers en projectontwikkelaars belangstelling voor de (her-)ontwikkeling van bedrijventreinen.”

Praktijken uit het verleden

Grootste struikelblok om bovenstaande aanpak te verwezenlijken is de overheid. Deze gaat uit van een rigide functiescheiding op bedrijventerreinen, een praktijk die volgens de onderzoekers van INBO en de TU Delft reeds 25 jaar achter ons ligt. “(De overheid) ontkent de economische dynamiek want functies wisselen elkaar bij wijze van spreken elke dag af. Onderzoek, productie, kantoorfuncties en verkoop lopen door elkaar heen en zijn met elkaar verweven in één ruimte. “Het nieuwe werken” heeft de bedrijfsterreinen allang bereikt. (…) Daarbij komt dat de milieuhinder van bedrijven de afgelopen decennia sterk gereduceerd is. Daarom houdt het rapport een krachtig pleidooi van menging van werken met andere functies zoals, horeca, wonen, kantoren en onderwijsvoorzieningen.”

Gemengde gebieden

Andere bevinding van het onderzoek is, dat gemengde gebieden beter bestand zijn tegen veranderingen in de economie en de samenleving. De waarde van het vastgoed ligt op dergelijke terreinen doorgaans op een hoger niveau. Onvrede over de huisvesting betreft veelal het beheer. Bedrijven zien dit vooral als taak van de gemeentes. De onderzoekers stellen dat het ook anders kan. ‘’Maak ondernemers zelf verantwoordelijk voor beheer en veiligheid bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedscorporatie. En als 90% wil meedoen, dan moet je de laatste 10% kunnen dwingen om te participeren. Modernisering van het omgevingsrecht is noodzakelijk.”

 

Reageer op dit artikel