nieuws

Open Oproep: Strategieën voor een precieze, programmatische stedenbouw

Geen categorie

In hoeverre kan en moet stedebouw bijdragen aan het beter functioneren van de samenleving? Heeft de stad als ‘emancipatiemachine’ nog toekomst? Is stedebouw katalysator van nieuwe ontwikkelingen of past haar een bescheiden rol als ‘tuinier’?

Open Oproep: Strategieën voor een precieze, programmatische stedenbouw

Het Stimuleringsfonds Architectuur roept ontwerpers, opdrachtgevers, onderzoekers en culturele instellingen op om voorstellen in te dienen die antwoord geven op deze vragen. Ze moeten zich richten op het ontwikkelen van strategieën voor een precieze, programmatische stedenbouw, met het oogmerk om de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke condities te verbeteren.

Indienen kan tot tot 18 november 2010 via de website van het SFA.

Reageer op dit artikel