nieuws

Ontwerpen Hollandse Brug

Geen categorie

Van de ontwerpen van Hans van Heeswijk Architecten en OAK voor de Hollandse Brug zijn filmpjes beschikbaar gekomen. Van Heeswijk, Wim de Bruijn en OAK (Onix Achterbosch Kunstwerken) waren uitverkoren een voorlopig ontwerp te maken voor de brug over het Gooimeer. Directe aanleiding voor de in 2008 uitgeschreven prijsvraag was het besluit de capaciteit van de wegen en daarmee ook van alle kunstwerken op de route Schiphol-Almere te verdubbelen.

Ontwerpen Hollandse Brug

Voor de nieuwe brug (naast de bestaande) was 50 miljoen euro beschikbaar. De ideeënprijsvraag vroeg om een ontwerp van de brug, als een landmark op de overgang van het oude naar het nieuwe land. Daarnaast werd de ontwerpers gevraagd met een oplossing te komen voor het nabijgelegen recreatieve Zilverstrand.

Dubbeldeksbruggen

Twee van de drie ontwerpen waren dubbeldeksbruggen. Beide verticale ontwerpen plaatsen de nieuwe brug boven de oude, maar verdelen het verkeer over onder- en bovenbouw op verschillende wijze. Wim De Bruijn maakt het overbruggen van het water tot thema van zijn concept. De golfbewegingen van onder en bovenbrug zijn versterkt en ‘vastgeniet’ met behulp van portalen.

 Hollandse Brug Achterbosch
Impressie van het ontwerp van Onix/Achterbosch. Illustratie afkomstig van www.achterboscharchitectuur.nl

Ontwerpen

Hans van Heeswijk plaatst boven de bestaande brug een innovatieve constructie waarin de nieuwe brug is opgehangen. Een combinatie van boogbrug en tuiconstructie draagt de wegdekken en is tot uitgangspunt genomen voor het architectonische ontwerp. In dit concept maakt het zware wegverkeer gebruik van de onderbrug, terwijl het personenverkeer over de nieuwe bovenbrug loopt. OAK, het samenwerkingsverband van Onix en Hans Achterbosch, legt de nieuwe brug naast de al bestaande. De nieuwe brug is opgebouwd uit expressieve houten spanten die op een betonnen onderconstructie zijn geplaatst. In dit horizontale ontwerp rijden de automobilisten over de oude brug naar het oude land en over de nieuwe naar Flevoland.

 Wim de Bruin Hollandse Brug De visie van Wim de Bruijn. Illustratie afkomstig van www.wimdebruijn.nl

Groot was de teleurstelling toen minister Eurling besloot in mei van dit jaar de uitslag van de tweede ronde bekendmaakte. Hij stelde dat de beide dubbeldeksbruggen binnen de bestaande plangrenzen in de passen. Zwaarder woog, dat volgens hem geen de drie uitgewerkte voorstellen voldeed aan de financiële voorwaarden. Reden voor hem om terug te vallen op de in de MER aangegeven variant van een kopie van de huidige brug.

 

Reageer op dit artikel