nieuws

Nog geen nieuw depot voor Boijmans

Geen categorie

Museum Boijmans Van Beuningen heeft met teleurstelling gereageerd op het besluit van het College van B&W om de investering van 23 miljoen voor een nieuw kunstdepot te schrappen. Deze week werd het Collegewerkplan 2010-2014 gepresenteerd in het stadhuis. Het museum heeft begrip voor de afwegingen die de gemeente Rotterdam in deze financieel-economisch moeilijke periode moet maken.

Nog geen nieuw depot voor Boijmans

Het Museum waardeert evenwel dat de gemeente – als eigenaar van de gemeentelijke kunstcollectie en van het museumdepot – zijn verantwoordelijkheid neemt voor een kwalitatief goede huisvesting van de collectie. Het College van B&W besluit eind 2010 over een structurele oplossing voor de bestaande depotproblematiek. Voor direct noodzakelijke, tijdelijke maatregelen is € 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het museum ziet de verdere besluitvorming met vertrouwen tegemoet.

Wateroverlast
Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie met een waarde van vele miljarden. Om de veiligheid van deze verzameling te waarborgen is een nieuwe structurele oplossing nodig voor het depot. De afgelopen jaren heeft het museum te maken gehad met ernstige wateroverlast in de depots. Alleen al dit zomerseizoen zijn de kelders van het museum, waarin diverse kunstdepots huizen, driemaal ondergelopen. De regenwaterafvoer van het gebouw heeft het meerdere malen begeven.

Reageer op dit artikel