nieuws

Corporaties geven Rutte op voorhand onvoldoende

Geen categorie

Bijna 90 procent van de woningcorporaties verwacht minder te gaan investeren als gevolg van het beleid van het kabinet Rutte. Dat constateert adviesbureau Finance Ideas naar aanleiding van een onderzoek onder tachtig corporatiedirecteuren.

Corporaties geven Rutte op voorhand onvoldoende

 

 

Een op de drie corporaties geeft zelfs aan dat de investeringen sterk zullen dalen. Slechts 1 procent van de directeuren geeft aan dat zijn corporatie juist meer gaat investeren onder het nieuwe kabinet. De corporaties geven het kabinet Rutte op voorhand een 4,5 als rapportcijfer.

“Slechts 26 procent van de ondervraagde directeuren geeft een voldoende aan het nieuwe kabinetsbeleid”, constateren de onderzoekers. De corporatiebazen zijn vooral onzeker over de vraag wat het kabinet precies wil met de huurstijgingen.

“In het nieuwe regeerakkoord wordt ingezet op een boven inflatoire huurstijging. Uit de reacties van de directeuren blijkt dat zij nog niet weten of de feitelijke huurinkomsten daadwerkelijk gaan stijgen”, stelt Finance Ideas vast. Een kwart van de corporaties gaat ervan uit dat de huurstijging boven inflatieniveau gaat uitkomen. Daarentegen gelooft een derde juist dat de huurstijging niet boven inflatieniveau zal uitkomen. Ruim 40 procent heeft geen idee hoe hoog de huren opgetrokken mogen worden door het rechtse kabinet.

Oproep

Het vorige kabinet stond een maximale huurstijging toe die gelijk was aan het inflatieniveau. Corporatiekoepel Aedes en huurdersvereniging Woonbond deden onlangs een oproep een huurstijging van 1 procent boven het inflatieniveau toe te staan. Meer dan de helft van de corporaties (54 procent) verwacht een gelijk of beter resultaat te behalen de komende periode. Het verkopen van woningen is een van de belangrijkste thema’s geworden. Ruim een derde verwacht meer woningen te verkopen. Belangrijkste thema voor de volkshuisvesters is al een tijdje Europa.

Op aandringen van de Europese Commissie besloot het ministerie van VROM de doelgroep van corporaties te beperken tot huishoudens met een inkomen van 33.000 euro. Corporaties vrezen dat een grote groep middeninkomens straks geen dak boven zijn hoofd kan vinden, en dat de administratie bij de corporaties een chaos wordt. Investeringen en kostenbeheersing zijn na Europa de belangrijkste aandachtspunten.

www.cobouw.nl

Reageer op dit artikel