nieuws

Rotterdam beheert eigen woningen slecht

Geen categorie

Door een slecht beheer van gemeentelijke woningen draagt het stadhuis soms zelf bij aan verloedering van de directe woonomgeving. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Tijd om te verkopen. Aankoop, beheer en afstoot woningen OBR’.

Rotterdam beheert eigen woningen slecht

Rotterdam kocht in het verleden ongeveer zeshonderd woningen op voor gebiedsontwikkeling of uit veiligheidsoverwegingen. Deze zouden te zijner tijd worden gesloopt of weer verkocht. Sommige van deze huizen zijn intussen echter al meer dan twintig jaar in bezit van de gemeente en worden volgens de Rekenkamer dermate slecht beheerd, dat zij onnodig verder verloederen. “Dit draagt onbedoeld bij aan een verloedering van de directe leefomgeving.” De Rekenkamer pleit voor risicoanalyses, periodieke controles en actief beheer. Bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) zijn maatregelen genomen om te lang woningbezit en inadequaat beheer te voorkomen.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel