nieuws

Oproep aan jonge kunstcritici

Geen categorie

Lokaal 01_Antwerpen is in 2010 begonnen met het aanbieden van het residentieprogramma voor jonge kunstcritici. Op basis van de aanmeldingen zullen vier critici voor 2011 worden geselecteerd. Aanmelden kan tot 28 oktober.

Oproep aan jonge kunstcritici

 

 

 

Aan kunstcritici wordt gevraagd een werkperiode de kunstenaar te volgen, in dialoog te treden en een kritische reflectie te bieden op zijn/haar artistieke praktijk door middel van een publiek interview of gesprek met de kunstenaar en een kritische tekst naar aanleiding van de presentatie van de kunstenaar.

Lokaal 01 beoogt een constructieve en kritische dialoog tussen jonge kunstenaar en jonge criticus in een publieke context. Algemener wil Lokaal 01 zo ook de jonge beeldende kunstkritiek ondersteunen door een platform en aanknopingspunten voor een netwerk aan te bieden.

Aanmelden vóór maandag 28 oktober. Wij vragen een motivatiebrief te sturen met bijgevoegd één tot drie recente kritische teksten met betrekking tot beeldende kunst. De aanmelding dient digitaal verstuurd te worden naar: robin@lokaal01.be

Lokaal 01 heeft twee locaties, één in Antwerpen en één in Breda, waar zij kunstenaars de mogelijkheid biedt zich te presenteren. Lokaal 01_Breda is een plek waar vernieuwende tentoonstellingsconcepten worden uitgedacht en uitgewerkt. Daarbij ligt de nadruk op onderzoek en experiment. Lokaal_01 Antwerpen biedt werkperiodes van vier weken aan nationale en internationale kunstenaars met een (voornamelijk) jong oeuvre.

 

Reageer op dit artikel