nieuws

Minder broeikasgas in 2009

Geen categorie

De uitstoot van broeikasgas in 2009 voor het vijfde achtereenvolgende jaar afgenomen. Eind vorig jaar lag de uitstoot bijna 3 procent onder die van 2008 en 6 procent onder die van 1990, zo meldt het CBS.

Minder broeikasgas in 2009

Volgens de cijfers was er in 2009 een uitstoot van 201 miljard zogenoemde CO2-equivalenten. Dat is een rekeneenheid waarmee het broeikaseffect van de uitstoot wordt weergegeven. Nederland heeft afgesproken dat het in de periode 2008-2012 de uitstoot met 6 procent zal verlagen vergeleken met die in 1990.

Oorzaak: crisis

Volgens het CBS is de economische crisis de voornaamste oorzaak van de daling van de uitstoot. Er werd namelijk vooral minder koolstofdioxide uitgestoten en dat is voornamelijk te danken aan minder gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de andere broeikasgassen bleef de uitstoot nagenoeg gelijk. Van de vermindering was twee derde te danken aan de industrie en raffinaderijen en een kwart aan het wegverkeer.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel