nieuws

Voorbeeldig opdrachtgeverschap in Rotterdam

Geen categorie

Rotterdam heeft in de nieuwe gemeentelijke Architectuurnota, een nieuwe, eigen Open Oproep ontwikkeld. Hierin zet de gemeente in op een heldere formulering van de opgave, het benoemen van een duidelijk ambitieniveau, het afstemmen van programma en doelgroep op de context en een planvorming waarbij een relatie wordt gelegd met de omgeving.

Voorbeeldig opdrachtgeverschap in Rotterdam

 

 

De gemeente wil zich met de nota sterk maken voor architectenselecties waarbij ook jonge architecten en kleine bureau een eerlijke kans maken op een opdracht. Aanzet tot de nieuwe nota was de commotie rond de aanbesteding van het nieuwe Stadskantoor.

Inmiddels is het eerste project met de Rotterdamse Openbare Oproep afgerond. In april riep de gemeente geïnteresseerde architecten op om een portfolio met visie op de opgave in te dienen voor een ontwerpopdracht voor de toezichtloge op het toekomstige Dakpark. Drie kandidaten werden uit 70 inzendingen geselecteerd een schetsontwerp te maken. Uiteindelijk ging de opdracht, op voordracht van de jury, naar het kleine Rotterdamse bureau Vitibuck Architects.

 Winnaar prijsvraag dakpark Rotterdam
Het winnende ontwerp van het Rotterdamse bureau Vitibuck Architects  voor de toezichtloge op het toekomstige Dakpark.

Eind juli is door Rotterdam een tweede Openbare Oproep geplaatst. Tot 30 augustus kunnen nog ontwerpen voor 65 langzaam-verkeersbruggen worden ingediend.

Als opdrachtgever wil Rotterdam het voortouw nemen en meer gaan werken met open vormen van architectenselectie. Voor ontwerpopdrachten boven de Europese drempelbedragen zal zij aansluiting zoeken bij recente ontwikkelingen, zoals KOMPAS light. Voor ontwerpopdrachten onder de Europese drempelbedragen zal de gemeente meestal ook kiezen voor meervoudige selectiemethodes. Daarbij wil de gemeente de mogelijkheden van het in Vlaanderen gangbare principe van de Open Oproep benutten. Door naast meervoudige selecties af en toe ook een open prijsvraag te organiseren wordt het architectuurklimaat extra gestimuleerd.

Reageer op dit artikel