nieuws

Symposium ‘Opdrachtgever zoekt Architect’

Geen categorie

‘Architectensoap in Delft’, ‘Foutje, architect mag toch niet Utrechtse bibliotheek bouwen’ en ‘Publiek Rotterdam wil Search maar OMA bouwt toch stadskantoor’. Het zijn slechts enkele van de vele krantenkoppen over Nederlandse aanbestedingen waarbij publieke opdrachtgevers een architect selecteren.

Symposium ‘Opdrachtgever zoekt Architect’

 

 

‘Opdrachtgevers hebben het vooral moeilijk met de spanning tussen creativiteit en zekerheid’, aldus promovenda Leentje Volker die volgende week aan de TU Delft promoveert met haar proefschrift ‘Deciding about Design Quality’. ‘Tegelijkertijd vrezen architecten dat de huidige aanbestedingscultuur ten koste gaat van de kwaliteit van de gebouwde omgeving’.

Creativiteit versus zekerheid

Elk jaar worden er ruim 100 architectenselecties georganiseerd door publieke opdrachtgevers in verschillende sectoren van de bouw. Publieke opdrachtgevers krijgen te maken met vele wettelijke voorschriften en laten deze vaak prevaleren boven creativiteit en innovatie.

Deze problematiek doet zich niet alleen voor bij het selecteren van een architect, maar ook bij ontwikkelcompetities, integrale contractvormen en andersoortige diensten in de bouw. Het beoordelen van ontwerpkwaliteit in relatie tot de kosten blijft ook altijd een heet hangijzer, evenals de betrokkenheid in het besluitvormingsproces van belanghebbenden.

Opdrachtgever zoekt architect

Naar aanleiding van Volkers proefschrift over architectenselecties organiseert de faculteit Bouwkunde TU Delft in samenwerking met Architectuur Lokaal op 30 september een symposium voor opdrachtgevers op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau, ambtenaren, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers, woningcorporaties en ontwikkelaars. De rol van de opdrachtgever en het spanningsveld waarin architectenselecties ontstaan, staat hierbij centraal.

Wat is professioneel opdrachtgeverschap in de context van Europese aanbestedingsregels? Waar liggen de knelpunten? Hoe gaat architectenselectie in de toekomst in zijn werk? Naar aanleiding van Volkers onderzoek worden tijdens het symposium enkele praktische handvaten voor een evenwichtig besluitvormingsproces aangereikt.

Wie, wat, waar, wanneer

Promotie L. Volker ‘Deciding about Design Quality’
24 augustus I 12.00 – 13.30 uur I Senaatszaal, Aula TU Delft
Symposium ‘Opdrachtgever zoekt Architect’
30 september 2010 I 13.30 – 17.00 uur I Berlagezaal faculteit Bouwkunde

Reageer op dit artikel