nieuws

Laat van je horen, zet jezelf op de kaart

Geen categorie

Jonge Brabantse architecten krijgen van het bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur) de kans zichzelf aan te bevelen met de manifestatie ‘Laat van je horen, zet jezelf op de kaart’. Het drie maanden durende project is bedoeld voor architecten die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd.

Laat van je horen, zet jezelf op de kaart

 

 

 

Op 23 september vindt een lezing plaats die als start dient en verdieping. Er wordt aandacht besteedt aan een selectie van de pijlers van BrabantStad, te weten de aantrekkelijke stad, de groene stad en de bereikbaarheid van Brabant. Er zal dieper worden ingegaan op de inhoudelijke facetten van deze kernpunten, zodat ze kunnen dienen als uitgangspunt voor het verdere verloop van het project.

Naar aanleiding van de lezing worden de deelnemende architecten uitgenodigd om op basis van 1 van de drie peilers een ontwerp te maken die hun manier van werken representeert. De deadline voor het inleveren van het ontwerp/schets is 15 november.

Een bundeling van de ontwerpen zal begin 2011 in boekvorm gepresenteerd worden. Het boekwerk dient als eigen PR-moment en voor het bkkc als handvat voor eventuele opdrachtgevers.

Aanmelden voor de lezing kan tot 7 september via zetjezelfopdekaart@bkkc.nl

 

Reageer op dit artikel