nieuws

“Geef werk en ontvang werk!”

Geen categorie

Vanaf september organiseert de Architect Academie een leergang Architectuur en Communicatie. Op 17 juni is een inleidende bijeenkomst gehouden. Communicatie- en marketingtrainers Peter Verhoeven en Mauk van der Woude hielden de cursisten een spiegel voor over hun communicatiegedrag en gaven hen nieuwe inzichten. Deelnemer Yaron Loman maakte een kort verslag van deze bijzondere middag en avond.

“Geef werk en ontvang werk!”

Door onze correspondent Yaron Loman

Cursusleiders Peter en Mauk bekeken tijdens de inleidende bijeenkomst het takenpakket van de architect. Voor ons als deelnemers stond de vraag centraal hoe duidelijk we hierover communiceren, naar onszelf en naar buiten toe.

Het blijkt dat we het onszelf als zelfstandigen en architecten niet gemakkelijk maken. We vinden namelijk dat we álles moeten doen, en goed ook. Lukt dat niet, dan houden we daar een ontevreden- of schuldgevoel aan over.

Als we ons meer concentreren en tijd steken in het één, gaat dat onvermijdelijk ten koste van het ander. Samen werd onderzocht waar de balans zit, waar op moet worden gefocust en waar in de toekomst meer aandacht aan moet worden geven.

Creativiteit onder druk

Het bijzondere van het architectenvak is de opmerkelijke diversiteit aan focuspunten. Er zijn visionairs, procesarchitecten, tekstarchitecten, beeldarchitecten, schetsarchitecten, detailarchitecten, materiaalarchitecten, enzovoort. De overeenkomst tussen al deze architecten is de liefde voor bouw, vormgeving en creativiteit.

Maar helaas gaat de werkdruk en het takenpakket ten koste van de creativiteit. Door al het werk dat (zelfstandige) architecten op hun bord krijgen is er altijd te weinig tijd, terwijl een voorwaarde voor creativiteit juist tijd en vrijheid is.

Het is dus aan te raden om te kijken wat je binnen je takenpakket als kerntaken beschouwt en welke onderdelen je wilt blijven doen. Zet de rest buiten de deur en maak gebruik van je netwerk. Geef werk en ontvang werk! Doe waar je het beste in bent en geef creativiteit de speelruimte in de (vrije) tijd.

Interpretatie of communicatie

Volgens Peter communiceren we nooit op één lijn. Het is echter wel de bedoeling zo dicht mogelijk langs elkaar heen te communiceren. Er zijn vele dingen die we tijdens het communiceren zien en horen, los van wat er werkelijk wordt bedoeld. We interpreteren ons suf en beïnvloed door onze emoties en gedachten, scheppen we een eenzijdige werkelijkheid. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen hoe we omgaan met lastige opdrachtgevers, met tegenslag of met het gevoel niet gewaardeerd te worden?

Het blijkt dat we de hele dag communiceren, we mogen hier absoluut bewuster mee omgaan. Een mooie taak om direct mee te beginnen.

Vrijzwemmen

Tijdens een uur ‘vrijzwemmen’ spreken ik en de overige deelnemers vrijuit over de onderwerpen die ons het meest aan het hart gaan: belachelijke regels voor de openbare aanbestedingen, de crisis, het acquireren, marktconform offreren, tijdconsumerende prijsvragen, enzovoort.

Er wordt gekeken of problemen worden gedeeld en of we elkaars redeneringen kunnen onderbouwen, elkaar motiveren of simpelweg een trucje uit de doeken kunnen doen.

Het vrijzwemmen ontpopt zich als een inspirerend debat over de uitdagingen voor de hedendaagse architect.

Wat ga je morgen anders doen?

Het idee om te kunnen veranderen en als architect anders aan het werk te gaan biedt ruimte. Het doet goed te weten dat je de vrijheid hebt om met nieuwe inzichten en ervaringen het werk gemakkelijker en meer eigen te maken. En vooral te begrijpen wat je doet, en waarom.

Peter en Mauk stellen ter afsluiting de vraag: ‘wat ga je morgen anders doen?’ Als mens en architect spreken we ons voorzichtig uit, maar we zijn vastberaden om ons netwerk voorrang te geven, een duidelijke visie of mission statement te verwoorden of om taken te delegeren waar we liever geen energie in steken.

Het doel is dus bereikt. We hebben zin in morgen en zien ruimte om te groeien.

Conclusie: de Architect Academie is voor architecten die de toekomst willen veranderen!

Over de leergang

Vanaf september start de Architect Academie met een leergang communicatie, specifiek gericht op architecten.

In vijf bijeenkomsten leren de cursisten over communicatie, acquisitie, profilering en marketing en hoe deze vaardigheden direct effectief kunnen worden toegepast in de praktijk. Het uitgangspunt voor deze leergang is interactie: aan de hand van verschillende technieken gaan de docenten aan de slag met de elementen in het algemeen en de door de cursisten ingebrachte dagelijkse praktijk op een architectenbureau in het bijzonder. De cursus levert bijscholingspunten op voor architecten.

Voor meer informatie, vragen over de leergang en reserveringen kijk je op de site of mail je met architectacademie@sdu.nl

Reageer op dit artikel