nieuws

Almere wil schaalsprong in regeerakkoord

Geen categorie

Almere moet een hoofdrol krijgen in het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van de stad in Flevoland.

Almere wil schaalsprong in regeerakkoord

 

 

 

 

Open brief aan Ivo Opstelten

In een open brief aan informateur Ivo Opstelten pleit het college ervoor de zogeheten schaalsprong van Almere tot nationaal project te verklaren en op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Almere reageert op het voornemen om de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat samen te voegen in één ministerie van Ruimte. De gemeente wil dat de belangrijkste gebiedsontwikkelingen expliciet in het regeerakkoord worden benoemd.

60.000 nieuwe inwoners en 100.000 nieuwe banen

De schaalsprong van Almere, waarbij wordt uitgegaan van een groei van 60.000 inwoners en 100.000 nieuwe banen, hangt nauw samen met impulsen voor het Markermeer en IJmeer en met investeringen in de IJmeerlijn tussen Almere en Amsterdam. “Als dat in het regeerakkoord wordt benoemd, ontstaat voor Almere zicht op een goede verbinding tussen het oude en het nieuwe land”, schrijft burgemeester Annemarie Jorritsma aan Opstelten

Reageer op dit artikel