nieuws

Steunpunt bij Architectuur Lokaal blijft

Geen categorie

De ministeries van EZ, VROM en OCW zijn positief over het Advies Europese Aanbestedingen Architectendiensten van Liesbeth van der Pol.

Steunpunt bij Architectuur Lokaal blijft

In dit advies beveelt de Rijksbouwmeester aan om (1) het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden als centraal landelijk informatie- en adviesloket voor het aanbesteden van architectendiensten te continueren, (2) best practices in de sfeer van de Aanbestedingswet te ontwikkelen en (3) de Regiegroep Europees Aanbesteden Architectendiensten te continueren voor de periode 2010-2012.

De positieve reactie stelt het steunpunt in staat om zijn activiteiten te continueren en uit te breiden. KOMPAS light zal in afstemming met de Regiegroep Europees Aanbesteden van Architectendiensten onder leiding van de Rijksbouwmeester worden geactualiseerd op basis van de eerste ervaringen met het gebruik ervan. De best practices zullen worden verzameld, gebundeld en omgezet naar praktische handvatten voor de aanbestedingspraktijk van architectendiensten. Ook zal het steunpunt zijn informatiebijeenkomsten uitbreiden.

Cijfers over dit jaar

De site van het steunpunt, www.ontwerpwedstrijden.nl, werd in de eerste twee kwartalen 21.161 maal bezocht (117 per dag, waarvan 93 unieke bezoekers). Daarnaast ontving het steunpunt in het tweede kwartaal 140 vragen over lopende procedures en over KOMPAS light, de digitale handleiding voor aanbesteding van architectendiensten. Onder (publieke) opdrachtgevers bestaat veel animo voor een ‘kenniscentrum aanbesteding architectuuropdrachten’: het aantal vragen van aanbestedende diensten, adviseurs en inkopers groeit gestaag.

KOMPAS light

In het eerste kwartaal werden drie opdrachten voor architectendiensten aanbesteed aan de hand van KOMPAS light. Twee daarvan hebben al geresulteerd in een gunning. Ook in het tweede kwartaal werden er drie architectenopdrachten met behulp van KOMPAS light in de markt gezet. Daarnaast hebben meerdere opdrachtgevers en adviseurs onderdelen van het KOMPAS light in de eigen leidraad verwerkt. Het Steunpunt is momenteel in gesprek met een aantal adviseurs die te kennen hebben gegeven KOMPAS light als standaard te willen gaan gebruiken.

Reageer op dit artikel