nieuws

Plan bouwput Middelburg opnieuw onder de loep

Geen categorie

De gemeente Middelburg studeert met de Walcherse Bouw Unie (WBU) op plannen om de ‘vaart’ in het bouwproject aan de Zuidsingel te houden. In september of oktober wordt de knoop doorgehakt: doorgaan met de huidige plannen voor de bouw van koopappartementen en -woningen op en rond de bouwput of overschakelen op de bouw van bijvoorbeeld huur- en zorgwoningen.

Plan bouwput Middelburg opnieuw onder de loep

 

“Snelheid blijft leidend”, zegt wethouder Albert de Vries. “Maar elke wijziging van plannen moet beoordeeld worden op zijn financiële gevolgen en andere risico’s.” De put, ooit gegraven voor de bouw van een schouwburg, is al jaren een litteken in de Middelburgse binnenstad.

De WBU nam de put over van de gemeente en wil er 58 koopappartementen, 20 eengezinswoningen en een parkeergarage bouwen. Afspraak met de gemeente is dat de bouw start zodra 60 procent verkocht. “Maar we zitten met de realiteit van de kredietcrisis”, aldus De Vries. Een jaar geleden ging de wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied in procedure. Daarop kwamen vijf reacties. Maar nu het project weer onderwerp is van studie, ligt deze procedure stil.

Ook de WBU wacht met het aanvragen van de bouwvergunning totdat duidelijk is of de bouw wordt doorgezet. Directeur Gert van Kralingen noemt een termijn van een half jaar voordat een vervolgstap gezet kan worden. Hij wacht op de gemeente.

Bij de studie naar een alternatief zullen ook woningcorporaties en eventueel zorginstanties betrokken worden. Het terrein blijft wat de gemeente betreft de bestemming woningbouw houden. Er wordt in de studie die nu verricht wordt niet gezocht naar een andere bestemming voor het gebied.

Op 3 maart 2005 moest de bouw van de parkeergarage voor het toen geplande theater in allerijl worden stilgelegd toen panden in de omgeving begonnen te verzakken door lekkage van de bouwput. De gemeenteraad besloot uiteindelijk af te zien van bouw van een theater op die plaats.

In 2007 wees de gemeente de WBU aan als ontwikkelaar van het woningbouwproject, inclusief het herstel van de bouwput.

Bron: PZC

Reageer op dit artikel