nieuws

Gevestigde bureaus laten aanbestedingen links liggen

Geen categorie

Een toenemend aantal gevestigde architectenbureaus zegt aanbestedingen voortaan links te laten liggen. De inspanning en kosten zouden in geen verhouding staan tot de opdrachten, zo meldt het kwartaalverslag van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden.

Gevestigde bureaus laten aanbestedingen links liggen

Kleine en jonge architectenbureaus komen sowieso nog steeds niet aan bod. Hoewel de financiële eisen aan de bureaus dalen, worden zij nu belemmerd door de hoge ervaringseisen en deelnamekosten.

Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft al een wetsvoorstel opgesteld dat de toegankelijkheid voor het MKB moet vergroten en de deelnamekosten omlaag moet brengen. Daarnaast heeft EZ stedenbouwkundige Riek Bakker aangesteld als aanbestedingsambassadeur om gemeenten aan te zetten beter aan te besteden.

Minder architectendiensten, meer ontwerpopdrachten

Het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten in het tweede kwartaal was ongeveer hetzelfde als in het eerste kwartaal (58 tegenover 53) en komt daarmee nagenoeg uit op hetzelfde niveau als het tweede kwartaal van 2009 (55). Wanneer deze opdrachten uitgesplitst worden in architectendiensten en werken met architectonisch ontwerpcomponent (DB-DBFMO) valt op dat de trend die in het vorige kwartaal geconstateerd werd, doorzet: het aantal aanbestede architectendiensten neemt af (24% minder dan tweede kwartaal 2009), terwijl de werken met ontwerpcomponent explosief stijgen (toename 255%). Wel lijkt de afname van het aantal aanbestede architectendiensten af te zwakken (van 44 naar 24%).

 

 

Reageer op dit artikel