nieuws

Betere opleverkwaliteit energiezuinige woningen

Geen categorie

Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, NVB en het ministerie van VROM/WWI hebben in het kader van het Lenteakkoord een nieuwe methode gepresenteerd waarmee de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen kan worden gegarandeerd. Nu voldoet een belangrijk deel van de nieuwe woningen wat betreft ventilatie en energieprestatie niet aan het Bouwbesluit.

Betere opleverkwaliteit energiezuinige woningen

Het doel is om in de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren van 25 procent in 2011 en van 50 procent in 2015. De methode, de zogenoemde KopStaartaanpak, bestaat uit twintig praktische aandachtspunten voor professionele opdrachtgevers om energiezuinige woningen te realiseren.

Aan de kop worden kwaliteitseisen voorgeschreven en maken de bouwers bij de aanbesteding inzichtelijk hoe ze de afgesproken opleverkwaliteit gaan realiseren. Aan de staart wordt voor de oplevering gecontroleerd of de bouwers de overeengekomen kwaliteit hebben gerealiseerd, zo nodig aan de hand van gecertificeerde kwaliteitskeuringen.

De methode is uitgewerkt in samenwerking met onder meer de VROM-Inspectie, de Vereniging Eigen Huis en de Bond Nederlandse Architecten.

 

Reageer op dit artikel