nieuws

Stemadvies van BNA, NAi en VROM

Geen categorie

De BNA, het NAi en het ministerie van VROM hebben een gezamenlijk stemadvies uitgebracht. Onder de titel ‘Geef architectuur een toekomst, geef de toekomst een kans op architectuur’ deden bond, instituut en ministerie een persbericht uit waarin zij pleiten voor ‘een overheid met lef en daadkracht, die een inspirerende in plaats van verstikkende wetgeving durft door te voeren’.

Stemadvies van BNA, NAi en VROM

Directeuren Ole Bouman van het Nederlands Architectuurinstituut, Karin Laglas van de Bond Nederlandse Architecten en Henk Ovink van de afdeling Nationale Ruimtelijke Ordening van het ministerie van VROM ondertekenden het bericht. Zij zouden graag een overheid zien als ‘een financier die niet alleen initiatieven ondersteunt die op korte termijn scoren, maar die ook zelf voorbeeldig opdrachtgever is van projecten die zich op de langere termijn terugbetalen’. Ook willen ze ‘een overheid als inspirator bij het stimuleren van ontwerp en het formuleren van toekomstvisies op het nationaal territorium.’ Welke partij het best bij deze omschrijving past, wordt aan de verbeelding van de kiezer overgelaten.

Reageer op dit artikel