nieuws

Verslag lunchdebatten Building Holland

Geen categorie

De crisis in de bouwsector rechtvaardigt de vraag hoe de professie zich moet ontwikkelen. Tijdens de lunchsessies op de BouwRAI op dinsdag 13 april en woensdag 14 april modereerden Harm Tilman en Sander Woertman een gesprek over de toekomst van de architectuur. Naast gevestigde namen zat ook aanstormend talent aan tafel. De bijeenkomsten vonden plaats onder de titel “Verantwoordelijkheid en vertrouwen”.

Verslag lunchdebatten Building Holland

Op dinsdag waren Hans van der Heijden van Biq, Oliver Thill van Atelier Kempe Thill en Marc van Asseldonk van O+A architectuur en stedenbouw te gast. Belangrijkste discussiepunt tijdens de lunchsessie was de vraag hoe een architect zich kan wapenen tegen partijen in het bouwproces die niet primair kwaliteit als doel hebben, maar winst en exploitatiegemak. Oliver Thill hekelde tijdens het gesprek de scheiding die tegenwoordig wordt gemaakt tussen de ontwerp- en de bouwfase bij veel projecten.

Tweedeling

Thill voorzag een toekomstige tweedeling in architecten. De zogenoemde ‘architect min’ zal zich gaan toeleggen op projecten die weinig vragen op het gebied van planning, aanbestedingsprocedures en aansturen van verschillende partijen. De ‘architect plus’ zal zijn architectuurpraktijk uitbreiden met uiteenlopende competenties om zo slagvaardig te zijn tijdens ingewikkelde processen.

Duurzaamheid

Over duurzaamheid ontstond een felle discussie. Volgens Hans van der Heijden moet duurzaamheid over meer gaan dan alleen maar techniek. In de architectuur is vooral van belang hoe flexibel een gebouw is qua gebruik. Thill antwoordde dat hij de hele ‘duurzaamheid-hype’ niet begreep. Volgens hem is architectuur al duurzaam sinds Vitruvius.

Tegenwicht

Tijdens het gesprek vertegenwoordigde Marc van Asseldonk met verve zijn positie als jonge generatie. Hij bleek zich nog volop te oriënteren op de praktijk van alledag. Daarmee leverde hij een welkom tegenwicht tegen de meningen van Van der Heijden en Thill.

Woensdag

Op woensdag namen Dick van Gameren, Paul de Ruiter, Tjeerd Haccou van Space & Matter en Jan Willem Petersen van Specialist Operations deel aan het debat. Opvallend was het verschil in houding ten aanzien van het vak. Waar van Gameren en De Ruiter kansen zagen om de relevantie van de architect opnieuw te definiëren, leek dit voor de jonge architecten Haccou en Petersen reeds de werkelijkheid waarbinnen ze hun vak probeerden uit te oefenen.

Aannemers

Aan tafel heerste consensus over het feit dat de aannemer in het bouwproces een steeds prominentere rol opeist. Probleem hierbij is, dat de aannemer kwaliteit niet als primair belang heeft. In plaats van dit als een bedreiging te zien, vertelde Haccou dat hij samen met een aannemer onderzoekt of ze een bouwsysteem kunnen ontwikkelen. Slimme vormen van samenwerking lijken een manier te zijn om te komen tot kwalitatieve oplossingen.

Zo wil ik wonen

Petersen en Haccou haalden beide meerdere malen voorbeelden uit hun praktijk aan, waaruit een optimistische toekomstbeeld sprak. Petersen vertelde dat hij de afgelopen weken met meerdere potentiële opdrachtgevers aan tafel had gezeten die op verschillende schaalniveaus bezig zijn met architectuur. Volgens hem kun je als architect maatschappelijke relevantie brengen op alle schaalniveaus. Dat is het mooie van het vak.

Volgens Haccou is de ideeënprijsvraag Zo wil ik wonen een voorbeeld van de nieuwe verhouding tussen grote ontwikkelaars en architecten. In dit evenement zoeken projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten, architecten en stedenbouwkundigen samen naar de sleutel voor de toekomst van de woningmarkt. Nu en na de crisis.

Overzicht

Op de vraag van Harm Tilman wat de belangrijkste vaardigheid van een architect moet zijn binnen deze nieuwe werkelijkheid van samenwerkingsverbanden, waren de deelnemers aan het debat wederom gelijkgestemd. Overzicht lijkt het sleutelwoord te zijn voor architecten, als ze willen blijven opereren in een bouwpraktijk de almaar complexer wordt.

Reageer op dit artikel