nieuws

Gereedmeldingen woningnieuwbouw 62.000 in 2010

Geen categorie

Het aantal gereedmeldingen in de woningnieuwbouw daalt in 2010 tot 62.000. In 2011 bereikt het nieuwbouwsegment het dieptepunt op 60.000 woningen. BouwKennis verwacht vanaf 2012 weer langzaam herstel. Dat jaar krabbelt het aantal gereedmeldingen weer op tot 64.000 woningen. In 2009 was er met bijna 83.000 woningen sprake van een recordaantal gereedmeldingen.

Gereedmeldingen woningnieuwbouw 62.000 in 2010

De malaise op de koopwoningmarkt heeft directe invloed op de vergunningverlening. In 2009 is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen teruggevallen naar ruim 72.000. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2008. Door de problemen op de koopwoningmarkt werd in 2009 voor 26% minder koopwoningen een vergunning verleend ten opzichte van een jaar eerder. De daling zet door tot 2011, wanneer voor 62.000 woningen vergunningen worden afgegeven. In 2012 groeit de vergunningverlening weer tot 70.000. Het totaalaantal woningen waarvoor in 2009 een vergunning is verleend is laag, maar nog altijd zo’n 10.000 hoger dan in 2001. Dat jaar was de opmaat naar 59.629 gereedmeldingen in 2003. Een nog altijd historisch laag aantal.

Toenemend aandeel meergezinswoningen

De toename van het aandeel meergezinswoningen zal doorzetten. In 2003 was 27,5% van de gereedgekomen woningen een meergezinswoning. Verwacht wordt dat dit aandeel in 2012 is opgelopen naar 42,2%. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeiende aandeel huurwoningen, waarvan circa tweederde bestaat uit meergezinswoningen. De toename van het aandeel meergezinswoningen gaat vooral ten koste van vrijstaande en rijtjeswoningen. Deze woningtypen dalen van respectievelijk 17,7% en 43,2% in 2003 naar 10,7% en 37,3% in 2012.

Gereedmeldingen 2009 botsen met marktsentiment

Het aantal gereedmeldingen in 2009 is tegen de verwachting in het hoogste in de afgelopen tien jaar. Dit strookt niet met het sentiment in de markt. Dit sentiment wordt echter ook beïnvloed door andere sectoren dan de woningnieuwbouwmarkt. Ook zullen concurrentiedruk en prijsdalingen van invloed zijn en kan het aandeel meergezinswoningen een rol spelen. In meergezinswoningen hoeft namelijk een kleinere hoeveelheid materialen te worden verwerkt dan in eengezinswoningen.

Prognoses

Bij de prognoses past voorzichtigheid. De cijfers zijn gebaseerd op de verwachting dat de economie en de woningmarkt zich in 2010 langzaam herstellen. Beiden vertonen beterschap, maar dit is echter fragiel. De woonconsument herstelt momenteel van een enorme vertrouwenscrisis. Ook de discussie rondom afschaffen van de hypotheekrenteaftrek kan het sentiment sterk beïnvloeden.

www.bouwkennis.nl

Reageer op dit artikel