nieuws

Start tweede ronde Onderzoekslabs

Geen categorie

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol roept ontwerpers op zich in te schrijven voor de tweede ronde van het Onderzoekslab. Deze pijler van Nederland wordt anders biedt jonge, werkzoekende ontwerpers de kans om betrokken te blijven bij hun vak en te werken aan toekomstige opgaven op het gebied van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op 5 maart worden in het Atelier van de Rijksbouwmeester de nieuwe onderzoeksvragen bekend gemaakt.

Start tweede ronde Onderzoekslabs

De tweede ronde zal medio april van start gaan en biedt plaats aan 85 deelnemers in zeven Labs, die parallel in diverse plaatsen van Nederland plaatsvinden. Binnen de labs zal onder meer onderzoek worden verricht naar de gezonde, ideale basisschool, topdorpen als antwoord op krimp en ligt Nederland op de ontwerptafel bij een samenwerking van de drie Technische Universiteiten van Nederland.

Multidisciplinaire teams

Meer nog dan in de eerste ronde vereisen de onderzoeksvragen een multidisciplinair team. Nederland wordt anders is op zoek naar creatief talent, met een gezonde dosis nieuwsgierigheid, enthousiasme en een onderzoekende geest. Daarom worden, naast ontwerpers, ook aanverwante vakgenoten als stedenbouwkundigen, planologen, sociologen en architectuurhistorici uitgenodigd om zich in te schrijven.

Resultaten eerste ronde onderzoekslabs

Namens minister van VROM mevrouw T. Huizinga zal Henk Ovink, directeur Nationaal Ruimtelijke Ordening, het eerste exemplaar van het NWA magazine #1 in ontvangst nemen. Daarin is een samenvatting van de resultaten uit de eerste ronde opgenomen. Deze resultaten zullen daarna door Nederland wordt anders breed en actief worden verspreid.

Nederland wordt anders

Nederland wordt anders is een zoektocht naar nieuw elan en nieuwe werkvormen in de ruimtelijke sector. Via de ideeënprijsvragen ‘Zo wil ik wonen’ en ‘De verticale stad voor gezinnen’, ontwikkelcompetities en het onderzoekslab wordt (jong) ontwerptalent uitgedaagd en het vakinhoudelijk debat gevoed. Nederland wordt anders wordt gesteund door de ministeries van OCW, VROM en LNV, de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en diverse gemeenten, woningcorporaties en organisaties als de BNA en de Neprom.

 

Reageer op dit artikel