nieuws

Stadsgebouwen moeten samenwerken

Geen categorie

Technisch is het nu al mogelijk om volledig duurzame steden te bouwen. Wat vooral ontbreekt, is (politieke) wil. Dat zegt Andy van den Dobbelsteen vandaag in zijn intreerede als hoogleraar aan de TU Delft.

Van den Dobbelsteen vindt dat stadsgebouwen moeten samenwerken als een levend organisme.”In de stad is ieder gebouw nu te zien als een ziekenhuispatiënt die verbonden is met verschillende ‘infusen’: water, elektricitieit, riolering, kabel-tv enzovoorts. Die situatie is niet noodzakelijk slecht, maar er wordt onvoldoende onderkend dat het ‘afval’ van de ene ‘patiënt’, van nut kan zijn voor een andere.” Dat stelt professor Andy van den Dobbelsteen in zijn intreerede als hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Van den Dobbelsteen meent dat als steden echt duurzaam willen worden, ze een intelligent systeem moeten aanleggen voor de uitwisseling van diverse stromen, zoals afvalwarmte, net zoals een natuurlijk organisme.

Van den Dobbelsteen is zowel actief op het niveau van het individuele gebouw (zoals klimaatbestendige en/of energiezuinige woningen), de stad en de regio. Wat dat laatste betreft, bekijkt Van den Dobbelsteen naar slimme combinaties van energiestromen. Dit heet Energy Potential Mapping (EPM).

Uit een EPM-studie voor de provincie Groningen, bleek dat met maatregelen als aangepaste huizenbouw, windparken en het aanplanten van groenzones, 50 procent van de energievraag duurzaam kon worden geleverd.

Reageer op dit artikel