nieuws

Geen Cultuurpaleis in Drachten

Geen categorie

Drachten krijgt waarschijnlijk geen nieuw gebouw voor de clustering van culturele instellingen. De provincie steunt de aanvraag voor een subsidie van negen miljoen euro bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland niet.

Geen Cultuurpaleis in Drachten

 

 

 

De gemeente Smallingerland wil bij schouwburg De Lawei een nieuw gebouw neerzetten waarin Centrum voor de Kunsten De Meldij, poppodium Idnua, Museum Smallingerland en de openbare bibliotheek moeten worden ondergebracht, aangevuld met de kunstenafdeling van ROC Friese Poort.

Obstakels

De motivatie van de provincie om de handtekening niet onder de subsidieaanvraag te zetten is dat het project “niet obstakelvrij”is, en daarmee niet voldoet aan een van de voorwaarden voor subsidietoekenning door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).
Een obstakel is dat de begroting voor het project, dat in totaal 47 miljoen euro kost, nog niet rond is. Smallingerland draagt dertien miljoen bij. ROC Friese Poort neemt vijftien miljoen voor zijn rekening. Bij het rijk loopt een subsidieaanvraag voor vijf miljoen euro. SNN zou negen miljoen moeten bijdragen.

Bron: Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel