nieuws

Experimentenprogramma Where life swirls

Geen categorie

Om te onderzoeken of publieke ruimten kunnen worden verbeterd heeft de SEV het experimentenprogramma ‘Where life swirls’ opgezet. Voor het experiment zijn door de SEV zeven gebieden geselecteerd. Van april 2010 tot 2010 gaat de SEV deze locaties analyseren.

Experimentenprogramma Where life swirls

 

 

 

De Oude Maas, Hoogvliet

De oevers van de Oude Maas zijn ingeklemd tussen stedelijke bebouwing en infrastructuur. De oevers van de Oude Maas liggen met hun rug naar de woongebieden er direct achter. Het gebied kan uitgroeien tot een aantrekkelijke en toegankelijke groene ruime met veel mogelijkheden voor recreatie.

Park Oudegein in Nieuwegein

De ambitie van de gemeente is het park beter te verbinden met de omliggende wijken en het stadshart, én het park een duidelijke identiteit te geven met meer ruimtelijke samenhang.

Het dorpshart van Overdinkel, gemeente Losser, Overijssel

De gemeente Losser en woningcorporatie Domein willen het dorpshart van Overdinkel laten uitgroeien tot een levendige ontmoetingsplaats.

Grote Markt, Groningen

De Grote Markt is een groot, binnenstedelijk plein. De verschillende pleinfuncties, zoals verkeer, verblijf en economie, moeten worden geïntegreerd en er moet een verbinding worden gelegd met de nabijgelegen publieke ruimten.

Kleine wereld Amsterdam

De Kleine Wereld in Buikslotermeer, Amsterdam

In dit gebied gaat het om de (openbare) tuinen van het complex Lohuis, Imbos, Hagenau en Dijkwater. Het gebied staat bekend als ‘De Kleine Wereld’ met 160 portieketagewoningen, een bedrijfsruimte en 75 garageboxen. Woningcorporatie De Key en het stadsdeel zijn op zoek naar oplossingen die betrokkenheid bij en zorg voor de publieke ruimte stimuleren bij bewoners.

Prins Bernhardplein in Zuilen, Utrecht

De gemeente Utrecht wil met de voorgenomen herinrichting van het plein de ontmoetingsfunctie verbeteren.

Publieke ruimte rondom galerijflats in Gillisbuurt, Delft

De publieke ruimte van deze jaren zestig wijk wordt heringericht. De buurt heeft een ruim opgezette stedebouwkundige structuur met hoogbouwgalerijflats, omringd door veel groen, enkele wegen en fiets- en wandelpaden. De gemeente Delft en Woonbron willen meer sociale allure terugbrengen in de groene, openbare ruimte die de buurt typeert.

Meer experimenten

Het aantal gebieden wordt de komende maanden nog uitgebreid. Gesproken wordt met het stadsdeel Ypenburg en de gemeente Heerhugowaard.

Bron: SEV

Reageer op dit artikel